นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

phatsuko
Ico64
พัฐสุดา เอกพันธ์

สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > phatsuda.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Cer-End52-71.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":211,"visibility":null,"description":"dd","created_at":"2010/05/03 16:27:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:06:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:06:04 +0700","id":22628,"asset_file_size":94245}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Cer-End52-6.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":211,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Eend ID 49\u003C/p\u003E","created_at":"2010/05/03 16:12:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:06:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:06:03 +0700","id":22624,"asset_file_size":110779}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Cer-End52-5.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":211,"visibility":null,"description":"end ID49","created_at":"2010/05/03 16:08:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:06:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:06:01 +0700","id":22623,"asset_file_size":103135}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Cer-End52-4.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":211,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Eend 4\u003C/p\u003E","created_at":"2010/04/10 12:41:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:02:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:37 +0700","id":22197,"asset_file_size":358192}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"job-post.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":211,"visibility":null,"description":"job","created_at":"2010/04/02 09:08:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:02:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:02 +0700","id":22111,"asset_file_size":111317}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"sing1.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":211,"visibility":null,"description":"sing","created_at":"2010/03/17 11:42:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:58:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:58:29 +0700","id":21841,"asset_file_size":390929}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Cer-End52-3.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":211,"visibility":null,"description":"end 3","created_at":"2010/03/17 09:50:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:58:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:58:19 +0700","id":21837,"asset_file_size":70253}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Cer-End52-2.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":211,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Eend 2\u003C/p\u003E","created_at":"2010/03/17 09:49:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:58:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:58:17 +0700","id":21836,"asset_file_size":82713}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Cer-End52-1.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":211,"visibility":null,"description":"end 1","created_at":"2010/03/17 09:48:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:58:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:58:16 +0700","id":21834,"asset_file_size":83032}
ขนาดย่อ: