นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

@--,'--Ladypin
Ico64
พินทุมาศ พิน กิจฉาโณ

กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > pintumat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_image004 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image004.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"word 2007","created_at":"2009/04/06 16:10:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:17:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:17:02 +0700","id":13830,"asset_file_size":20284}
  • Small_image002 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image002.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"word 2007","created_at":"2009/04/06 16:06:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:17:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:17:01 +0700","id":13829,"asset_file_size":22383}
  • Small_52808 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"52808.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e27\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2009/01/09 16:03:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:53:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:53:25 +0700","id":12049,"asset_file_size":45088}
  • Small_52807 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"52807.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e35\u0e22\u0e14","created_at":"2009/01/09 16:01:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:53:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:53:25 +0700","id":12048,"asset_file_size":27522}
  • Small_delete_temp {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"delete_temp.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"delete temp","created_at":"2008/11/03 10:20:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:32:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:32:06 +0700","id":10651,"asset_file_size":13550}
  • Small_firefox_spell_checking_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"firefox_spell_checking_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"firefox","created_at":"2008/10/13 09:38:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:25:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:25:29 +0700","id":10155,"asset_file_size":19584}
  • Small_firefox_spell_checking_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"firefox_spell_checking_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"firefox","created_at":"2008/10/13 09:33:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:25:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:25:28 +0700","id":10154,"asset_file_size":19754}
  • Small_background {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"background.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"background","created_at":"2008/08/11 15:50:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:02:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:02:10 +0700","id":8516,"asset_file_size":1041}
  • Small_bk2 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bk2.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"background","created_at":"2008/08/11 15:46:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:02:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:02:09 +0700","id":8514,"asset_file_size":3321}
ขนาดย่อ: