นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

@--,'--Ladypin
Ico64
พินทุมาศ พิน กิจฉาโณ

กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > pintumat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_rosew1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rosew1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Eheader\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/11 15:22:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:01:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:01:56 +0700","id":8484,"asset_file_size":64771}
  • Small_dome1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dome1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ehead blog \u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/11 15:21:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:01:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:01:48 +0700","id":8465,"asset_file_size":47644}
  • Small_bullet-a {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bullet-a.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"--","created_at":"2008/05/08 16:43:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:41:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:41:56 +0700","id":6293,"asset_file_size":515}
  • Small_01tndq_06052551110515 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"01tndq_06052551110515.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"\u003Cem\u003Ekeyborad-dirty\u003C/em\u003E","created_at":"2008/05/08 16:30:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:41:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:41:56 +0700","id":6292,"asset_file_size":21271}
  • Small_007 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"007.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"tic","created_at":"2008/01/18 14:36:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:07:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:07:54 +0700","id":3219,"asset_file_size":28393}
  • Small_images-500118 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"images-500118.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19","created_at":"2008/01/18 14:35:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:07:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:07:53 +0700","id":3218,"asset_file_size":4723}
  • Small_ladypin-bg2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ladypin-bg2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"bg","created_at":"2007/11/30 16:51:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:40:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:40:47 +0700","id":1093,"asset_file_size":109831}
  • Small_ladypin-bg1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ladypin-bg1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"bg","created_at":"2007/11/30 16:37:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:40:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:40:46 +0700","id":1090,"asset_file_size":108726}
  • Small_postgang_251172 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"postgang_251172.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"bg","created_at":"2007/11/30 15:26:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","id":1071,"asset_file_size":3600}
ขนาดย่อ: