นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

@--,'--Ladypin
Ico64
พินทุมาศ พิน กิจฉาโณ

กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > pintumat.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ladypin-bg {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ladypin-bg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"bg","created_at":"2007/11/30 15:07:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:40:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:40:37 +0700","id":1062,"asset_file_size":74336}
  • Small_images {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"images.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"com","created_at":"2007/11/13 09:35:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","id":415,"asset_file_size":4007}
  • Small_postgang_251171 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"postgang_251171.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"bg-pin1","created_at":"2007/11/08 17:25:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:30:09 +0700","id":296,"asset_file_size":1871}
  • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"bg-pin.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"bg","created_at":"2007/11/08 17:22:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2011/05/31 14:30:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2009/06/24 22:27:00 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:30:08 +0700","id":295,"asset_file_size":3932214}
  • Small_yenta4-emoticon-0017 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"yenta4-emoticon-0017.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"paw","created_at":"2007/11/07 09:23:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:29:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:29:46 +0700","id":270,"asset_file_size":4027}
  • Small_getattachment1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GetAttachment1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":86,"visibility":null,"description":"\u0e37naruk","created_at":"2007/11/07 09:22:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:29:45 +0700","id":269,"asset_file_size":10395}
ขนาดย่อ: