นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_nit06 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit06.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","asset_file_name":"Nit06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63203,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26285,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_nit05 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit05.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","asset_file_name":"Nit05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63202,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19853,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_nit04 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit04.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","asset_file_name":"Nit04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63201,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26170,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_nit00 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit00.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","asset_file_name":"Nit00.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63200,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28076,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_nit03 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit03.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","asset_file_name":"Nit03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63199,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32420,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_nit02 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit02.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","asset_file_name":"Nit02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63198,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25686,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_nit01ed {"member_only_commentable":false,"description":"Nit01ed.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","asset_file_name":"Nit01ed.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63197,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58929,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_band5 {"member_only_commentable":false,"description":"Band5.jpg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","asset_file_name":"Band5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62728,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":204864,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_band4 {"member_only_commentable":false,"description":"Band4.jpg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","asset_file_name":"Band4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62727,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":259196,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: