นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Network
Members · Following: 6 · Followed: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_inct77 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"INCT77.jpg","created_at":"2011/09/12 09:57:35 +0700","asset_updated_at":"2011/09/12 09:57:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:57:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"INCT77.jpg","asset_file_size":222757,"modified_at":"2011/09/12 09:57:41 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30034,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_teamviewer-icon {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"teamviewer-icon.jpg","created_at":"2011/09/12 09:57:16 +0700","asset_updated_at":"2011/09/12 09:57:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:57:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"teamviewer-icon.jpg","asset_file_size":10224,"modified_at":"2011/09/12 09:57:20 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30033,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2147_01_00 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"2147_01_00.gif","created_at":"2011/09/12 09:56:38 +0700","asset_updated_at":"2011/09/12 09:56:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/12 09:56:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2147_01_00.gif","asset_file_size":49047,"modified_at":"2011/09/12 09:56:43 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":30032,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pp30340sad-puppy-posters {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"pp30340sad-puppy-posters.jpg","created_at":"2011/09/07 11:26:31 +0700","asset_updated_at":"2011/09/07 11:26:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/07 11:26:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pp30340sad-puppy-posters.jpg","asset_file_size":25427,"modified_at":"2011/09/07 11:26:32 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":29857,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"5.jpg","created_at":"2011/09/07 11:26:06 +0700","asset_updated_at":"2011/09/07 11:26:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/07 11:26:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5.jpg","asset_file_size":23022,"modified_at":"2011/09/07 11:26:11 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":29856,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"p4.jpg","created_at":"2011/09/07 11:23:30 +0700","asset_updated_at":"2011/09/07 11:23:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/07 11:23:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p4.jpg","asset_file_size":222778,"modified_at":"2011/09/07 11:23:35 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":29855,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hplc {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"HPLC.jpg","created_at":"2011/09/07 11:23:15 +0700","asset_updated_at":"2011/09/07 11:23:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/07 11:23:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HPLC.jpg","asset_file_size":17040,"modified_at":"2011/09/07 11:23:19 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":29854,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_muslim3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"muslim3.jpg","created_at":"2011/09/02 15:22:16 +0700","asset_updated_at":"2011/09/02 15:22:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/02 15:22:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"muslim3.jpg","asset_file_size":29318,"modified_at":"2011/09/02 15:22:20 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":29719,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_11070633 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"11070633.jpg","created_at":"2011/09/02 15:22:00 +0700","asset_updated_at":"2011/09/02 15:22:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/02 15:22:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"11070633.jpg","asset_file_size":255166,"modified_at":"2011/09/02 15:22:04 +0700","media_folder_id":1437,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":29718,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: