นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตอย
Ico64
นาย พงศ์เทพ ศรีเอียด
บริหารงานทั่วไป
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pongtep.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1122 {"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 7","asset_updated_at":"2017/11/23 17:50:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61871,"deleted_at":null,"created_at":"2017/11/23 17:50:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1122.jpg","updated_at":"2017/11/23 17:50:59 +0700","modified_at":"2017/11/23 17:50:59 +0700","media_folder_id":1554,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":657822,"last_commented_at":null}
  • Small_25601123 {"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 6","asset_updated_at":"2017/11/23 17:18:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61870,"deleted_at":null,"created_at":"2017/11/23 17:18:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":5,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"25601123.jpg","updated_at":"2019/10/14 16:38:50 +0700","modified_at":"2017/11/23 17:18:52 +0700","media_folder_id":1554,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":483826,"last_commented_at":"2019/10/14 16:38:50 +0700"}
  • Small_24 {"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 5","asset_updated_at":"2017/11/23 14:05:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61868,"deleted_at":null,"created_at":"2017/11/23 14:05:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"24.jpg","updated_at":"2017/11/23 14:05:04 +0700","modified_at":"2017/11/23 14:05:04 +0700","media_folder_id":1554,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":788470,"last_commented_at":null}
  • Small_23 {"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 4","asset_updated_at":"2017/11/23 14:04:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61867,"deleted_at":null,"created_at":"2017/11/23 14:04:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"23.jpg","updated_at":"2018/11/02 14:40:38 +0700","modified_at":"2017/11/23 14:04:28 +0700","media_folder_id":1554,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":723634,"last_commented_at":"2018/11/02 14:40:38 +0700"}
  • Small_21 {"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.2","asset_updated_at":"2017/11/23 14:02:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61866,"deleted_at":null,"created_at":"2017/11/23 14:02:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"21.jpg","updated_at":"2017/11/23 14:02:59 +0700","modified_at":"2017/11/23 14:02:59 +0700","media_folder_id":1554,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":596463,"last_commented_at":null}
  • Small_newscms_thaihealth_c_abgijlmruxy2 {"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 1","asset_updated_at":"2017/11/23 13:58:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61865,"deleted_at":null,"created_at":"2017/11/23 13:58:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_abgijlmruxy2.jpg","updated_at":"2017/11/23 13:58:47 +0700","modified_at":"2017/11/23 13:58:47 +0700","media_folder_id":1554,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":669679,"last_commented_at":null}
  • Small_thaihealth_c_fknoruyz2457 {"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/11/23 13:57:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61864,"deleted_at":null,"created_at":"2017/11/23 13:57:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"thaihealth_c_fknoruyz2457.jpg","updated_at":"2019/05/14 21:51:19 +0700","modified_at":"2017/11/23 13:58:00 +0700","media_folder_id":1554,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":108090,"last_commented_at":"2019/05/14 21:51:19 +0700"}
  • Small_s__27607043 {"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e04\u0e33\u0e19\u0e36\u0e07","asset_updated_at":"2016/06/30 20:31:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58475,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/30 20:31:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"S__27607043.jpg","updated_at":"2016/06/30 20:31:43 +0700","modified_at":"2016/06/30 20:31:43 +0700","media_folder_id":1554,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":532303,"last_commented_at":null}
  • Small_13522734_1004025789666342_6757534700028871710_o {"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27","asset_updated_at":"2016/06/28 19:30:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58425,"deleted_at":null,"created_at":"2016/06/28 19:30:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"13522734_1004025789666342_6757534700028871710_o.jpg","updated_at":"2016/06/28 19:31:00 +0700","modified_at":"2016/06/28 19:31:00 +0700","media_folder_id":1554,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":216893,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: