นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตอย
Ico64
นาย พงศ์เทพ ศรีเอียด
บริหารงานทั่วไป
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Main > pongtep.s

No folder found
  • Small_12 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12.jpg","created_at":"2014/12/07 08:11:45 +0700","asset_updated_at":"2014/12/07 08:11:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/07 08:11:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":326777,"modified_at":"2014/12/07 08:11:49 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49746,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11.jpg","created_at":"2014/12/07 08:11:18 +0700","asset_updated_at":"2014/12/07 08:11:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/07 08:11:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":321075,"modified_at":"2014/12/07 08:11:22 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49745,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"9.jpg","created_at":"2014/12/07 08:10:50 +0700","asset_updated_at":"2014/12/07 08:10:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/07 08:10:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":480087,"modified_at":"2014/12/07 08:10:56 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49744,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"8.jpg","created_at":"2014/12/07 08:10:25 +0700","asset_updated_at":"2014/12/07 08:10:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/07 08:10:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":147155,"modified_at":"2014/12/07 08:10:30 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49743,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"7.jpg","created_at":"2014/12/07 08:08:35 +0700","asset_updated_at":"2014/12/07 08:08:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/07 08:08:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":322609,"modified_at":"2014/12/07 08:08:39 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49742,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6.jpg","created_at":"2014/12/07 08:08:03 +0700","asset_updated_at":"2014/12/07 08:08:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/07 08:08:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":272202,"modified_at":"2014/12/07 08:08:08 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49741,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5.jpg","created_at":"2014/12/07 08:07:24 +0700","asset_updated_at":"2014/12/07 08:07:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/07 08:07:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":334210,"modified_at":"2014/12/07 08:07:26 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49740,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4.jpg","created_at":"2014/12/07 08:06:49 +0700","asset_updated_at":"2014/12/07 08:06:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/07 08:06:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":337017,"modified_at":"2014/12/07 08:06:50 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49739,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3.jpg","created_at":"2014/12/07 08:06:09 +0700","asset_updated_at":"2014/12/07 08:06:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/07 08:06:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":327246,"modified_at":"2014/12/07 08:06:14 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49738,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: