นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตอย
Ico64
นาย พงศ์เทพ ศรีเอียด
บริหารงานทั่วไป
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Main > pongtep.s

No folder found
  • Small_1122 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1122.jpg","created_at":"2017/11/23 17:50:55 +0700","asset_updated_at":"2017/11/23 17:50:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/23 17:50:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 7","asset_file_size":657822,"modified_at":"2017/11/23 17:50:59 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61871,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_25601123 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"25601123.jpg","created_at":"2017/11/23 17:18:46 +0700","asset_updated_at":"2017/11/23 17:18:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/14 16:38:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2019/10/14 16:38:50 +0700","description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 6","asset_file_size":483826,"modified_at":"2017/11/23 17:18:52 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61870,"comment_counter":5,"commentable":true}
  • Small_24 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"24.jpg","created_at":"2017/11/23 14:05:00 +0700","asset_updated_at":"2017/11/23 14:05:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/23 14:05:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 5","asset_file_size":788470,"modified_at":"2017/11/23 14:05:04 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61868,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_23 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"23.jpg","created_at":"2017/11/23 14:04:22 +0700","asset_updated_at":"2017/11/23 14:04:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/02 14:40:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2018/11/02 14:40:38 +0700","description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 4","asset_file_size":723634,"modified_at":"2017/11/23 14:04:28 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61867,"comment_counter":1,"commentable":true}
  • Small_21 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"21.jpg","created_at":"2017/11/23 14:02:56 +0700","asset_updated_at":"2017/11/23 14:02:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/23 14:02:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.2","asset_file_size":596463,"modified_at":"2017/11/23 14:02:59 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61866,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_newscms_thaihealth_c_abgijlmruxy2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"newscms_thaihealth_c_abgijlmruxy2.jpg","created_at":"2017/11/23 13:58:41 +0700","asset_updated_at":"2017/11/23 13:58:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/23 13:58:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. 1","asset_file_size":669679,"modified_at":"2017/11/23 13:58:47 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61865,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_thaihealth_c_fknoruyz2457 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thaihealth_c_fknoruyz2457.jpg","created_at":"2017/11/23 13:57:55 +0700","asset_updated_at":"2017/11/23 13:57:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/14 21:51:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2019/05/14 21:51:19 +0700","description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":108090,"modified_at":"2017/11/23 13:58:00 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61864,"comment_counter":1,"commentable":true}
  • Small_s__27607043 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"S__27607043.jpg","created_at":"2016/06/30 20:31:40 +0700","asset_updated_at":"2016/06/30 20:31:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/30 20:31:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e04\u0e33\u0e19\u0e36\u0e07","asset_file_size":532303,"modified_at":"2016/06/30 20:31:43 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58475,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_13522734_1004025789666342_6757534700028871710_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"13522734_1004025789666342_6757534700028871710_o.jpg","created_at":"2016/06/28 19:30:57 +0700","asset_updated_at":"2016/06/28 19:30:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/28 19:31:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27","asset_file_size":216893,"modified_at":"2016/06/28 19:31:00 +0700","media_folder_id":1554,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58425,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: