นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไม้จัตวา
Ico64
พรจรัส แอน สุทธินันท์
นักวิทยาศาสตร์
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > pornjarat.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_27082011-colorwater-small {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"27082011-colorwater-small.jpg","member_only_commentable":true,"media_folder_id":197,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e35\u0e19\u0e49\u0e33","created_at":"2011/08/29 23:16:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/08/29 23:16:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/08/29 23:17:00 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/08/29 23:17:00 +0700","id":29594,"asset_file_size":25789}
  • Small_env-7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"env-7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":197,"visibility":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","created_at":"2009/06/10 14:40:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:35:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:35:50 +0700","id":15473,"asset_file_size":80745}
  • Small_env-6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"env-6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":197,"visibility":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","created_at":"2009/06/10 14:31:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:35:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:35:50 +0700","id":15472,"asset_file_size":83568}
  • Small_env-5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"env-5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":197,"visibility":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","created_at":"2009/06/10 14:22:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:35:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:35:49 +0700","id":15471,"asset_file_size":94974}
  • Small_env-4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"env-4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":197,"visibility":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","created_at":"2009/06/10 13:44:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:35:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:35:48 +0700","id":15469,"asset_file_size":70344}
  • Small_env-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"env-3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":197,"visibility":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","created_at":"2009/06/10 13:33:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:35:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:35:48 +0700","id":15468,"asset_file_size":107010}
  • Small_env-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"env-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":197,"visibility":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","created_at":"2009/06/10 13:19:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:35:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:35:47 +0700","id":15467,"asset_file_size":89714}
  • Small_env-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"env-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":197,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","created_at":"2009/06/10 12:00:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:35:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:35:46 +0700","id":15466,"asset_file_size":108243}
  • Small_hd-hibcha2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hd-hibcha2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":197,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Eheader-jibcha2\u003C/p\u003E","created_at":"2009/05/01 11:48:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:23:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:23:26 +0700","id":14322,"asset_file_size":60572}
ขนาดย่อ: