นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_sham1 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35","asset_updated_at":"2016/06/23 15:20:38 +0700","asset_file_name":"sham1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58362,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64226,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 15:20:38 +0700","modified_at":"2016/06/23 15:20:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 15:20:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sham {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35","asset_updated_at":"2016/06/23 15:20:12 +0700","asset_file_name":"sham.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58361,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100455,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 15:20:12 +0700","modified_at":"2016/06/23 15:20:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 15:20:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open21 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:21:28 +0700","asset_file_name":"open21.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58349,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44876,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:21:28 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:21:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:21:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open23 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:21:04 +0700","asset_file_name":"open23.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58348,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82924,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:21:04 +0700","modified_at":"2016/06/23 14:57:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 14:57:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open19 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:20:43 +0700","asset_file_name":"open19.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58347,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71590,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:20:43 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:20:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:20:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open18 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:20:25 +0700","asset_file_name":"open18.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58346,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88901,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:20:25 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:20:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:20:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open17 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:20:00 +0700","asset_file_name":"open17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58345,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85234,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:20:00 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:20:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:20:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open16 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:19:32 +0700","asset_file_name":"open16.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58344,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95999,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:19:32 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:19:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:19:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open15 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:19:14 +0700","asset_file_name":"open15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58343,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102384,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:19:14 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:19:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:19:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open14 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:18:48 +0700","asset_file_name":"open14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58342,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94765,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:18:48 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:18:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:18:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open13 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:18:22 +0700","asset_file_name":"open13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58341,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81909,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:18:22 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:18:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:18:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open12 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:18:00 +0700","asset_file_name":"open12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58340,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80705,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:18:00 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:18:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:18:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open11 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:17:38 +0700","asset_file_name":"open11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58339,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71561,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:17:38 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:17:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:17:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open10 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:17:14 +0700","asset_file_name":"open10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58338,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84381,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:17:14 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:17:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:17:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open9 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:16:44 +0700","asset_file_name":"open9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58337,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91977,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:16:44 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:16:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:16:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open8 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:16:15 +0700","asset_file_name":"open8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58336,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88201,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:16:15 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:16:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:16:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open7 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:15:48 +0700","asset_file_name":"open7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58335,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91095,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:15:48 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:15:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:15:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open6 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:15:28 +0700","asset_file_name":"open6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58334,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84077,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:15:28 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:15:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:15:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open5 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:15:03 +0700","asset_file_name":"open5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58333,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88619,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:15:03 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:15:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:15:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open4 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:14:35 +0700","asset_file_name":"open4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58332,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96132,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:14:35 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:14:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:14:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open3 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:13:53 +0700","asset_file_name":"open3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58331,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88170,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:13:53 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:13:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:13:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open2 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:13:30 +0700","asset_file_name":"open2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58330,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85528,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:13:30 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:13:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:13:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open1 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:13:06 +0700","asset_file_name":"open1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58329,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89209,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:13:06 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:13:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:13:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_open {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:12:34 +0700","asset_file_name":"open.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58328,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59754,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:12:34 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:12:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:12:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_yoi9 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/05/11 15:40:02 +0700","asset_file_name":"yoi9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57809,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89446,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/05/11 15:40:02 +0700","modified_at":"2016/05/11 15:40:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/11 15:40:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: