นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_open14 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:18:48 +0700","asset_file_name":"open14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58342,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94765,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:18:48 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:18:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:18:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_open13 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:18:22 +0700","asset_file_name":"open13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58341,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81909,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:18:22 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:18:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:18:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_open12 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:18:00 +0700","asset_file_name":"open12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58340,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80705,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:18:00 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:18:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:18:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_open11 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:17:38 +0700","asset_file_name":"open11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58339,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71561,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:17:38 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:17:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:17:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_open10 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:17:14 +0700","asset_file_name":"open10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58338,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84381,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:17:14 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:17:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:17:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_open9 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:16:44 +0700","asset_file_name":"open9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58337,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91977,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:16:44 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:16:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:16:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_open8 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:16:15 +0700","asset_file_name":"open8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58336,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88201,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:16:15 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:16:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:16:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_open7 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:15:48 +0700","asset_file_name":"open7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58335,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91095,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:15:48 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:15:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:15:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_open6 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e2a\u0e01\u0e2d.\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 35 ","asset_updated_at":"2016/06/23 10:15:28 +0700","asset_file_name":"open6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58334,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84077,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/06/23 10:15:28 +0700","modified_at":"2016/06/23 10:15:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 10:15:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: