นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_yoi6 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/05/11 15:39:03 +0700","asset_file_name":"yoi6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57806,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76150,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/05/11 15:39:03 +0700","modified_at":"2016/05/11 15:39:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/11 15:39:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_yoi5 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/05/11 15:38:38 +0700","asset_file_name":"yoi5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57805,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70132,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/05/11 15:38:38 +0700","modified_at":"2016/05/11 15:38:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/11 15:38:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_yoi4 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/05/11 15:38:16 +0700","asset_file_name":"yoi4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57804,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58659,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/05/11 15:38:16 +0700","modified_at":"2016/05/11 15:38:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/11 15:38:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_yoi3 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/05/11 15:37:58 +0700","asset_file_name":"yoi3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57803,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77289,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/05/11 15:37:58 +0700","modified_at":"2016/05/11 15:38:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/11 15:38:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_yoi2 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/05/11 15:37:38 +0700","asset_file_name":"yoi2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57802,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73537,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/05/11 15:37:38 +0700","modified_at":"2016/05/11 15:37:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/11 15:37:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_yoi1 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/05/11 15:37:10 +0700","asset_file_name":"yoi1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57801,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62230,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/05/11 15:37:10 +0700","modified_at":"2016/05/11 15:37:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/11 15:37:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_yoi {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/05/11 15:36:33 +0700","asset_file_name":"yoi.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57800,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74212,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/05/11 15:36:33 +0700","modified_at":"2016/05/11 15:36:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/11 15:36:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_koringka16 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2016/04/29 11:30:58 +0700","asset_file_name":"koringka16.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57663,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66519,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/04/29 11:30:58 +0700","modified_at":"2016/04/29 11:31:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/29 11:31:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_koringka15 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2016/04/29 11:25:35 +0700","asset_file_name":"koringka15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57662,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56356,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/04/29 11:25:35 +0700","modified_at":"2016/04/29 11:25:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/29 11:25:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: