นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_koringka14 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2016/04/29 11:25:06 +0700","asset_file_name":"koringka14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57661,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69671,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/04/29 11:25:06 +0700","modified_at":"2016/04/29 11:25:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/29 11:25:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_koringka13 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2016/04/29 11:24:43 +0700","asset_file_name":"koringka13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57660,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64565,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/04/29 11:24:43 +0700","modified_at":"2016/04/29 11:24:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/29 11:24:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_koringka11 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2016/04/29 11:23:56 +0700","asset_file_name":"koringka11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57659,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73141,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/04/29 11:23:56 +0700","modified_at":"2016/04/29 11:24:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/29 11:24:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_koringka10 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2016/04/29 11:23:33 +0700","asset_file_name":"koringka10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57658,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113208,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/04/29 11:23:33 +0700","modified_at":"2016/04/29 11:23:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/29 11:23:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_koringka9 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2016/04/29 11:23:04 +0700","asset_file_name":"koringka9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57657,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88708,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/04/29 11:23:04 +0700","modified_at":"2016/04/29 11:23:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/29 11:23:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_koringka8 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2016/04/29 11:22:40 +0700","asset_file_name":"koringka8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57656,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102168,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/04/29 11:22:40 +0700","modified_at":"2016/04/29 11:22:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/29 11:22:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_koringka7 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2016/04/29 11:22:10 +0700","asset_file_name":"koringka7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57655,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109148,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/04/29 11:22:10 +0700","modified_at":"2016/04/29 11:22:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/29 11:22:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_koringka6 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2016/04/29 11:21:46 +0700","asset_file_name":"koringka6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57654,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73605,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/04/29 11:21:46 +0700","modified_at":"2016/04/29 11:21:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/29 11:21:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_koringka5 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2016/04/29 11:21:12 +0700","asset_file_name":"koringka5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57653,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56483,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/04/29 11:21:12 +0700","modified_at":"2016/04/29 11:21:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/29 11:21:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: