นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_koringka4 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2016/04/29 11:20:42 +0700","asset_file_name":"koringka4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57652,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64836,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/04/29 11:20:43 +0700","modified_at":"2016/04/29 11:20:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/29 11:20:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_koringka3 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2016/04/29 11:20:19 +0700","asset_file_name":"koringka3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57651,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59076,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/04/29 11:20:19 +0700","modified_at":"2016/04/29 11:20:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/29 11:20:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_koringka2 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2016/04/29 11:19:48 +0700","asset_file_name":"koringka2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57650,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51403,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/04/29 11:19:49 +0700","modified_at":"2016/04/29 11:19:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/29 11:19:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_koringka1 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2016/04/29 11:19:27 +0700","asset_file_name":"koringka1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57649,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55179,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/04/29 11:19:27 +0700","modified_at":"2016/04/29 11:19:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/29 11:19:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_koringka {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2016/04/29 11:18:59 +0700","asset_file_name":"koringka.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57648,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53044,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/04/29 11:18:59 +0700","modified_at":"2016/04/29 11:19:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/29 11:19:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cut10 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","asset_updated_at":"2016/03/31 09:46:07 +0700","asset_file_name":"cut10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57372,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84228,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/03/31 09:46:07 +0700","modified_at":"2016/03/31 09:46:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/31 09:46:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cut9 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","asset_updated_at":"2016/03/31 09:45:35 +0700","asset_file_name":"cut9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57371,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83413,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/03/31 09:45:35 +0700","modified_at":"2016/03/31 09:45:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/31 09:45:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cut8 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","asset_updated_at":"2016/03/29 14:20:59 +0700","asset_file_name":"cut8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57284,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60136,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/03/29 14:20:59 +0700","modified_at":"2016/03/29 14:21:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/29 14:21:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cut7 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","asset_updated_at":"2016/03/29 14:20:35 +0700","asset_file_name":"cut7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57283,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63139,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/03/29 14:20:35 +0700","modified_at":"2016/03/29 14:20:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/29 14:20:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: