นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cut6 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","asset_updated_at":"2016/03/29 14:20:14 +0700","asset_file_name":"cut6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57282,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59037,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/03/29 14:20:14 +0700","modified_at":"2016/03/29 14:20:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/29 14:20:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cut5 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","asset_updated_at":"2016/03/29 14:19:52 +0700","asset_file_name":"cut5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57281,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71556,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/03/29 14:19:52 +0700","modified_at":"2016/03/29 14:19:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/29 14:19:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cut4 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","asset_updated_at":"2016/03/29 14:19:23 +0700","asset_file_name":"cut4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57280,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60361,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/03/29 14:19:23 +0700","modified_at":"2016/03/29 14:19:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/29 14:19:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cut3 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","asset_updated_at":"2016/03/29 14:18:56 +0700","asset_file_name":"cut3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57279,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63660,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/03/29 14:18:56 +0700","modified_at":"2016/03/29 14:19:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/29 14:19:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cut2 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","asset_updated_at":"2016/03/29 14:18:32 +0700","asset_file_name":"cut2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57278,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76630,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/03/29 14:18:32 +0700","modified_at":"2016/03/29 14:18:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/29 14:18:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cut1 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","asset_updated_at":"2016/03/29 14:18:08 +0700","asset_file_name":"cut1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57277,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74828,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/03/29 14:18:09 +0700","modified_at":"2016/03/29 14:18:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/29 14:18:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cut {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e04\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","asset_updated_at":"2016/03/29 14:17:30 +0700","asset_file_name":"cut.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57276,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72052,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/03/29 14:17:30 +0700","modified_at":"2016/03/29 14:17:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/29 14:17:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_lamdon9 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e33\u0e14\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c59","asset_updated_at":"2016/02/29 15:40:10 +0700","asset_file_name":"lamdon9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56942,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89339,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/02/29 15:40:10 +0700","modified_at":"2016/02/29 15:40:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/29 15:40:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_lamdon8 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e33\u0e14\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e2a\u0e4c59","asset_updated_at":"2016/02/29 15:37:29 +0700","asset_file_name":"lamdon8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56941,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101202,"media_folder_id":711,"created_at":"2016/02/29 15:37:29 +0700","modified_at":"2016/02/29 15:37:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/29 15:37:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: