นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > pranee.cha

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:44 +0700","asset_file_name":"book1.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":17429,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17275,"media_folder_id":711,"created_at":"2009/09/24 09:50:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: