นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตัวหนอน...อ้วนกลม
Ico64
ประภัสสร อรุณรัตนวงศ์

หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > prapatsorn.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_182229_179054965470963_100000993834960_414801_677072_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"182229_179054965470963_100000993834960_414801_677072_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":195,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e33","created_at":"2011/02/21 17:29:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:35:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:35:35 +0700","id":27297,"asset_file_size":85283}
  • Small_183728_179054928804300_100000993834960_414799_5977324_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"183728_179054928804300_100000993834960_414799_5977324_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":195,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e01","created_at":"2011/02/21 17:28:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:35:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:35:35 +0700","id":27296,"asset_file_size":80925}
  • Small_183728_179054905470969_100000993834960_414798_1962849_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"183728_179054905470969_100000993834960_414798_1962849_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":195,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e21\u0e04\u0e2d\u0e17\u0e40\u0e17\u0e08","created_at":"2011/02/21 17:27:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:35:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:35:35 +0700","id":27295,"asset_file_size":139526}
  • Small_181764_179057112137415_100000993834960_414854_7604864_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"181764_179057112137415_100000993834960_414854_7604864_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":195,"visibility":null,"description":"\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e23\u0e34\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14","created_at":"2011/02/21 17:27:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:35:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:35:34 +0700","id":27294,"asset_file_size":82823}
  • Small_183168_179056242137502_100000993834960_414827_4057493_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"183168_179056242137502_100000993834960_414827_4057493_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":195,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e01","created_at":"2011/02/21 17:26:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:35:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:35:34 +0700","id":27293,"asset_file_size":111441}
  • Small_183812_179056925470767_100000993834960_414849_5222880_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"183812_179056925470767_100000993834960_414849_5222880_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":195,"visibility":null,"description":"\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01","created_at":"2011/02/21 17:25:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:35:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:35:32 +0700","id":27292,"asset_file_size":115298}
  • Small_183364_179057175470742_100000993834960_414856_2925898_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"183364_179057175470742_100000993834960_414856_2925898_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":195,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e21\u003C/p\u003E","created_at":"2011/02/21 17:23:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:35:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:35:32 +0700","id":27291,"asset_file_size":158384}
  • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":195,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e34\u0e19","created_at":"2010/05/21 15:29:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:08:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:08:41 +0700","id":23025,"asset_file_size":457254}
  • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"b.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":195,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u003C/p\u003E","created_at":"2009/12/22 10:28:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:31:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:31:07 +0700","id":19581,"asset_file_size":733550}
ขนาดย่อ: