นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตัวหนอน...อ้วนกลม
Ico64
ประภัสสร อรุณรัตนวงศ์

หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > prapatsorn.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_182229_179054965470963_100000993834960_414801_677072_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:51 +0700","asset_file_name":"182229_179054965470963_100000993834960_414801_677072_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27297,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85283,"media_folder_id":195,"created_at":"2011/02/21 17:29:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:35:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:35:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_183728_179054928804300_100000993834960_414799_5977324_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:50 +0700","asset_file_name":"183728_179054928804300_100000993834960_414799_5977324_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27296,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80925,"media_folder_id":195,"created_at":"2011/02/21 17:28:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:35:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:35:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_183728_179054905470969_100000993834960_414798_1962849_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e21\u0e04\u0e2d\u0e17\u0e40\u0e17\u0e08","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:50 +0700","asset_file_name":"183728_179054905470969_100000993834960_414798_1962849_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27295,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139526,"media_folder_id":195,"created_at":"2011/02/21 17:27:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:35:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:35:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_181764_179057112137415_100000993834960_414854_7604864_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e23\u0e34\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:50 +0700","asset_file_name":"181764_179057112137415_100000993834960_414854_7604864_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27294,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82823,"media_folder_id":195,"created_at":"2011/02/21 17:27:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:35:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:35:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_183168_179056242137502_100000993834960_414827_4057493_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:50 +0700","asset_file_name":"183168_179056242137502_100000993834960_414827_4057493_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27293,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111441,"media_folder_id":195,"created_at":"2011/02/21 17:26:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:35:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:35:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_183812_179056925470767_100000993834960_414849_5222880_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:50 +0700","asset_file_name":"183812_179056925470767_100000993834960_414849_5222880_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27292,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115298,"media_folder_id":195,"created_at":"2011/02/21 17:25:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:35:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:35:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_183364_179057175470742_100000993834960_414856_2925898_n {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e21\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:50 +0700","asset_file_name":"183364_179057175470742_100000993834960_414856_2925898_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27291,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158384,"media_folder_id":195,"created_at":"2011/02/21 17:23:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:35:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:35:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:01 +0700","asset_file_name":"untitled.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":23025,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":457254,"media_folder_id":195,"created_at":"2010/05/21 15:29:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:08:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:08:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:16 +0700","asset_file_name":"b.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":19581,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":733550,"media_folder_id":195,"created_at":"2009/12/22 10:28:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:31:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:31:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: