นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > pratoommas.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_118 {"modified_at":"2011/05/31 18:54:48 +0700","id":21570,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"118.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:54:48 +0700","media_folder_id":3,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e252","created_at":"2010/03/11 13:28:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":93766}
  • {"modified_at":"2011/05/31 18:54:39 +0700","id":21565,"commentable":true,"asset_content_type":"image/vnd.adobe.photoshop","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pp.psd","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:54:39 +0700","media_folder_id":3,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25","created_at":"2010/03/11 13:22:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":977199}
  • Small_p67 {"modified_at":"2011/05/31 18:54:36 +0700","id":21563,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P67.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:54:36 +0700","media_folder_id":3,"description":"\u0e16\u0e49\u0e33","created_at":"2010/03/11 13:16:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61016}
  • Small_e0b896e0b989e0b8b3e0b8a1e0b8a3e0b881e0b895 {"modified_at":"2011/05/31 18:54:29 +0700","id":21543,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"e0b896e0b989e0b8b3e0b8a1e0b8a3e0b881e0b895.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:54:29 +0700","media_folder_id":3,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u003C/p\u003E","created_at":"2010/03/11 11:38:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":374134}
  • Small_kitty {"modified_at":"2011/05/31 18:54:11 +0700","id":21520,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kitty.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:54:11 +0700","media_folder_id":3,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e27\u003C/p\u003E","created_at":"2010/03/11 10:35:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43796}
ขนาดย่อ: