นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาฬิกา
Ico64
rattana khawhiran
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > rattana.kh

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sun2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sun2.jpg","created_at":"2017/03/26 10:00:03 +0700","asset_updated_at":"2017/03/26 10:00:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/26 10:00:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sun2","asset_file_size":827580,"modified_at":"2017/03/26 10:00:05 +0700","media_folder_id":1556,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60668,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sun1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sun1.jpg","created_at":"2017/03/26 09:52:31 +0700","asset_updated_at":"2017/03/26 09:52:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/26 09:52:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sun1","asset_file_size":63349,"modified_at":"2017/03/26 09:52:35 +0700","media_folder_id":1556,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60667,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_lll {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lll.jpg","created_at":"2017/02/01 12:04:56 +0700","asset_updated_at":"2017/02/01 12:04:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/01 12:04:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"lll","asset_file_size":44648,"modified_at":"2017/02/01 12:04:59 +0700","media_folder_id":1556,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60266,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_333 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"333.jpg","created_at":"2017/02/01 12:03:44 +0700","asset_updated_at":"2017/02/01 12:03:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/01 12:03:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"333333333","asset_file_size":14611,"modified_at":"2017/02/01 12:03:47 +0700","media_folder_id":1556,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60265,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_114 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"114.jpg","created_at":"2017/02/01 11:11:25 +0700","asset_updated_at":"2017/02/01 11:11:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/01 11:11:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"114","asset_file_size":96305,"modified_at":"2017/02/01 11:11:28 +0700","media_folder_id":1556,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60260,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_6666 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6666.jpg","created_at":"2016/09/24 10:30:07 +0700","asset_updated_at":"2016/09/24 10:30:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/24 10:30:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6666","asset_file_size":10400,"modified_at":"2016/09/24 10:30:12 +0700","media_folder_id":1556,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59316,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hair4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hair4.jpg","created_at":"2016/06/26 10:13:51 +0700","asset_updated_at":"2016/06/26 10:13:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/26 10:13:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"hair4","asset_file_size":376472,"modified_at":"2016/06/26 10:13:56 +0700","media_folder_id":1556,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58391,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hair1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hair1.jpg","created_at":"2016/06/26 10:12:19 +0700","asset_updated_at":"2016/06/26 10:12:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/26 10:12:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"hair1","asset_file_size":17730,"modified_at":"2016/06/26 10:12:25 +0700","media_folder_id":1556,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58390,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hair {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hair.jpg","created_at":"2016/06/26 10:11:09 +0700","asset_updated_at":"2016/06/26 10:11:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/26 10:11:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e49hair","asset_file_size":69543,"modified_at":"2016/06/26 10:11:14 +0700","media_folder_id":1556,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":58389,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: