นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > roosanee.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_march-draw-cartoon2 {"media_folder_id":234,"description":"March picture6","asset_updated_at":"2018/01/14 13:34:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/14 13:34:32 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2018/01/14 13:34:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/14 13:34:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"March-draw-Cartoon2.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":768342,"visibility":2,"id":62025}
  • Small_march-draw-cartoon1 {"media_folder_id":234,"description":"March picture5","asset_updated_at":"2018/01/14 13:33:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/14 13:33:47 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2018/01/14 13:33:54 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/14 13:33:54 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"March-draw-Cartoon1.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":490923,"visibility":2,"id":62024}
  • Small_march-draw-cartoon-ok {"media_folder_id":234,"description":"March picture4","asset_updated_at":"2018/01/14 13:33:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/14 13:33:11 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2018/01/14 13:33:15 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/14 13:33:15 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"March-draw-Cartoon-ok.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":732790,"visibility":2,"id":62023}
  • Small_mon1 {"media_folder_id":234,"description":"mon1","asset_updated_at":"2018/01/14 12:57:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/14 12:57:33 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2018/01/14 12:57:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/14 12:57:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Mon1.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":678386,"visibility":2,"id":62022}
  • Small_mix-max-2 {"media_folder_id":234,"description":"MIX-MAX2","asset_updated_at":"2018/01/13 08:22:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/13 08:22:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2018/01/13 08:22:54 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/13 08:22:54 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"MIX-MAX-2.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":602210,"visibility":2,"id":62020}
  • Small_mix-draw-ok {"media_folder_id":234,"description":"MIX-DRAW","asset_updated_at":"2018/01/07 08:28:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/07 08:28:47 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2018/01/07 08:28:50 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/07 08:28:50 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"MIX-DRAW-OK.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":292217,"visibility":2,"id":62000}
  • Small_children2561 {"media_folder_id":234,"description":"Children day2561","asset_updated_at":"2018/01/06 22:07:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/06 22:07:03 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/01/06 22:07:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/06 22:07:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"children2561.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":42872,"visibility":2,"id":61999}
  • Small_carbon-black-5 {"media_folder_id":234,"description":"carbon black","asset_updated_at":"2017/12/16 09:46:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/16 09:46:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/16 09:46:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/16 09:46:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Carbon-Black-5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":80960,"visibility":2,"id":61942}
  • Small_march3 {"media_folder_id":234,"description":"March picture3","asset_updated_at":"2017/12/04 11:44:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/04 11:44:21 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2017/12/04 11:44:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/04 11:44:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"March3.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":138797,"visibility":2,"id":61893}
ขนาดย่อ: