นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นู๋ตาล
Ico64
รุจิเรจ ไตรภูมิ
นักวิชาการอุดมศึกษา
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > rujiraj.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_self-defence-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Self-Defence-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":382,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#800080\"\u003E\u0e08\u0e38\u0e14\u0e15\u0e32\u0e22_\u0e14\u0e31\u0e49\u0e07\u0e08\u0e21\u0e39\u0e01\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e17\u0e48\u0e32\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/20 09:34:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:30:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:57 +0700","id":5381,"asset_file_size":25003}
  • Small_self-defence-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Self-Defence-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":382,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#800080\"\u003E\u0e08\u0e38\u0e14\u0e15\u0e32\u0e22_\u0e40\u0e15\u0e30\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e01\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e17\u0e48\u0e32\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/20 09:32:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:30:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:56 +0700","id":5380,"asset_file_size":23817}
  • Small_heart-egg {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Heart-egg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":382,"visibility":null,"description":"\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08 \u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e15\u0e31\u0e27\u0e41\u0e17\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e31\u0e01","created_at":"2008/02/21 10:44:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:20:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:20:57 +0700","id":4533,"asset_file_size":13305}
  • Small_abc {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"abc.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":382,"visibility":null,"description":"\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32","created_at":"2008/02/19 15:10:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:19:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:19:57 +0700","id":4441,"asset_file_size":30645}
  • Small_12316 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12316.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":382,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e16\u0e31\u0e48\u0e27\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/18 08:19:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:07:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:07:33 +0700","id":3189,"asset_file_size":9622}
  • Small_1191121296 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1191121296.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":382,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e42\u0e04\u0e25\u0e35\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/17 09:21:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:07:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:07:15 +0700","id":3154,"asset_file_size":17694}
  • Small_bkk080108th_th {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bkk080108th_th.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":382,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e42\u0e21\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19 AirAsia","created_at":"2008/01/09 10:48:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:05:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:05:09 +0700","id":2868,"asset_file_size":34961}
  • Small_6_38 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6_38.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":382,"visibility":null,"description":"\u0026nbsp; \u0e20\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e16\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e48\u0e30","created_at":"2008/01/08 13:27:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:04:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:04:53 +0700","id":2842,"asset_file_size":85778}
  • Small_surin13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Surin13.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":382,"visibility":null,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e33\u0e08\u0e4b\u0e32","created_at":"2007/12/21 19:35:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2011/05/31 14:55:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2008/04/04 20:52:02 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:55:19 +0700","id":2125,"asset_file_size":2775745}
ขนาดย่อ: