นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kathi Noodee
Ico64
Sathida Malee
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > sathida.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mother-tiger-adopts-piglets-640x459 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mother-Tiger-Adopts-Piglets-640x459.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":229,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e2d","created_at":"2013/04/09 14:02:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/04/09 14:02:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/09 14:02:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/09 14:02:50 +0700","id":39312,"asset_file_size":81701}
  • Small_dialouge-by-ladies-man-end {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Dialouge-by-Ladies-Man-end.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":229,"visibility":null,"description":"Diaouge @ SEC 2011","created_at":"2011/02/14 00:39:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:35:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:35:03 +0700","id":27235,"asset_file_size":87570}
  • Small_blog-4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blog-4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":229,"visibility":null,"description":"Dialouge @ SEC 2011","created_at":"2011/02/13 23:55:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:35:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:35:03 +0700","id":27234,"asset_file_size":250483}
  • Small_blog-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blog-3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":229,"visibility":null,"description":"Dialouge @ SEC 2011","created_at":"2011/02/13 23:54:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:35:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:35:02 +0700","id":27233,"asset_file_size":255455}
  • Small_blog-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blog-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":229,"visibility":null,"description":"Dialouge @ SEC 2011","created_at":"2011/02/13 23:38:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:35:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:35:02 +0700","id":27232,"asset_file_size":251255}
  • Small_blog-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blog-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":229,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EDialouge @ SEC 2011\u003C/p\u003E","created_at":"2011/02/13 23:37:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:35:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:35:01 +0700","id":27231,"asset_file_size":268172}
  • Small_antivirus-test-mse {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"antivirus-test-MSE.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":229,"visibility":null,"description":"antivirus test","created_at":"2011/01/09 22:05:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:32:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:32:16 +0700","id":26819,"asset_file_size":133059}
  • Small_antivirus-test-eset {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"antivirus-test-ESET.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":229,"visibility":null,"description":"antivirus test","created_at":"2011/01/09 22:04:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:32:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:32:15 +0700","id":26818,"asset_file_size":152631}
  • Small_virus-dot-com {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Virus-dot-com.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":229,"visibility":null,"description":"virus dot com","created_at":"2010/04/04 23:27:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:02:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:02:05 +0700","id":22124,"asset_file_size":299208}
ขนาดย่อ: