นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_nan07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan07.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d07","created_at":"2016/08/03 13:27:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/03 13:28:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/03 13:28:01 +0700","id":58934,"asset_file_size":215277}
  • Small_nan06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan06.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d06","created_at":"2016/08/03 13:27:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/03 13:27:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/03 13:27:44 +0700","id":58933,"asset_file_size":293725}
  • Small_nan05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan05.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d05","created_at":"2016/08/03 13:27:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/03 13:27:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/03 13:27:22 +0700","id":58932,"asset_file_size":204578}
  • Small_nan04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d04","created_at":"2016/08/03 13:26:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:26:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/03 13:26:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/03 13:26:51 +0700","id":58931,"asset_file_size":322369}
  • Small_nan03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d03","created_at":"2016/08/03 13:26:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:26:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/03 13:26:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/03 13:26:49 +0700","id":58930,"asset_file_size":287809}
  • Small_nan02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d02","created_at":"2016/08/03 13:25:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:25:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/03 13:26:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/03 13:26:48 +0700","id":58929,"asset_file_size":232060}
  • Small_nan01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d","created_at":"2016/08/03 13:25:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:25:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/03 13:25:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/03 13:25:21 +0700","id":58928,"asset_file_size":222408}
  • Small_psu15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu15.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2016/07/21 13:18:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/21 13:18:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/21 13:18:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/21 13:18:10 +0700","id":58767,"asset_file_size":96200}
  • Small_color5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"color5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e1c\u0e21","created_at":"2016/06/23 16:38:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 16:38:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 16:38:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 16:38:15 +0700","id":58363,"asset_file_size":23146}
ขนาดย่อ: