นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_nan07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan07.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d07","created_at":"2016/08/03 13:27:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/03 13:28:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/03 13:28:01 +0700","id":58934,"asset_file_size":215277}
 • Tiny_nan06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan06.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d06","created_at":"2016/08/03 13:27:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/03 13:27:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/03 13:27:44 +0700","id":58933,"asset_file_size":293725}
 • Tiny_nan05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan05.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d05","created_at":"2016/08/03 13:27:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:27:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/03 13:27:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/03 13:27:22 +0700","id":58932,"asset_file_size":204578}
 • Tiny_nan04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d04","created_at":"2016/08/03 13:26:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:26:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/03 13:26:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/03 13:26:51 +0700","id":58931,"asset_file_size":322369}
 • Tiny_nan03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d03","created_at":"2016/08/03 13:26:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:26:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/03 13:26:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/03 13:26:49 +0700","id":58930,"asset_file_size":287809}
 • Tiny_nan02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d02","created_at":"2016/08/03 13:25:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:25:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/03 13:26:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/03 13:26:48 +0700","id":58929,"asset_file_size":232060}
 • Tiny_nan01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nan01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d","created_at":"2016/08/03 13:25:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/03 13:25:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/03 13:25:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/03 13:25:21 +0700","id":58928,"asset_file_size":222408}
 • Tiny_psu15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu15.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2016/07/21 13:18:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/21 13:18:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/21 13:18:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/21 13:18:10 +0700","id":58767,"asset_file_size":96200}
 • Tiny_color5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"color5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e1c\u0e21","created_at":"2016/06/23 16:38:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/23 16:38:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/23 16:38:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/23 16:38:15 +0700","id":58363,"asset_file_size":23146}
 • Tiny_gout3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Gout3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e40\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e17\u0e4c3","created_at":"2016/06/20 16:04:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/20 16:04:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/20 16:04:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/20 16:04:07 +0700","id":58283,"asset_file_size":67118}
 • Tiny_gout2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Gout2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e40\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e17\u0e4c2","created_at":"2016/06/20 16:03:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/20 16:03:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/20 16:03:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/20 16:03:31 +0700","id":58282,"asset_file_size":71137}
 • Tiny_gout1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Gout1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e40\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e17\u0e4c1","created_at":"2016/06/20 16:03:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/20 16:03:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/20 16:03:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/20 16:03:07 +0700","id":58281,"asset_file_size":95047}
 • Tiny_q2_75 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"q2_75.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e41\u0e23\u0e011","created_at":"2016/06/17 14:12:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/17 14:12:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/17 14:12:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/17 14:12:13 +0700","id":58235,"asset_file_size":54817}
 • Tiny_q1_73 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"q1_73.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e41\u0e23\u0e01","created_at":"2016/06/17 14:10:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/17 14:10:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/17 14:10:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/17 14:10:50 +0700","id":58234,"asset_file_size":167104}
 • Tiny_home {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"home.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","created_at":"2016/06/15 11:23:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/15 11:23:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/15 11:23:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/15 11:23:54 +0700","id":58184,"asset_file_size":27366}
 • Tiny_watermelon {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"watermelon.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e15\u0e07\u0e42\u0e21","created_at":"2016/05/31 14:17:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/31 14:17:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/31 14:17:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/31 14:17:51 +0700","id":58008,"asset_file_size":147514}
 • Tiny_26709 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"26709.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15\u0e2a\u0e2d\u0e1a2","created_at":"2016/04/25 14:45:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/25 14:45:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/25 14:45:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/25 14:45:29 +0700","id":57622,"asset_file_size":40774}
 • Tiny_26708 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"26708.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15\u0e2a\u0e2d\u0e1a1","created_at":"2016/04/25 14:45:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/25 14:45:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/25 14:45:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/25 14:45:07 +0700","id":57621,"asset_file_size":41385}
 • Tiny_hot10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hot10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e25\u0e32\u0e22\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e1910","created_at":"2016/04/25 14:21:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/25 14:21:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/25 14:22:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/25 14:22:05 +0700","id":57620,"asset_file_size":774501}
 • Tiny_42887 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"42887.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e253","created_at":"2016/03/14 14:57:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/14 14:57:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/14 14:57:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/14 14:57:37 +0700","id":57094,"asset_file_size":97285}
 • Tiny_42886 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"42886.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e252","created_at":"2016/03/14 14:57:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/14 14:57:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/14 14:57:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/14 14:57:10 +0700","id":57093,"asset_file_size":78389}
 • Tiny_42885 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"42885.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e251","created_at":"2016/03/14 14:56:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/14 14:56:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/14 14:56:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/14 14:56:43 +0700","id":57092,"asset_file_size":89105}
 • Tiny_newcard {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"newcard.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e19\u0e39","created_at":"2016/03/08 13:34:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/08 13:34:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/08 13:34:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/08 13:34:36 +0700","id":57040,"asset_file_size":243498}
 • Tiny_86080 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"86080.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c10","created_at":"2016/02/19 15:38:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:38:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/19 15:38:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/19 15:38:37 +0700","id":56680,"asset_file_size":74514}
 • Tiny_86052 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"86052.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c09","created_at":"2016/02/19 15:38:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:38:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/19 15:38:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/19 15:38:14 +0700","id":56678,"asset_file_size":100172}
ขนาดย่อ: