นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_gout3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Gout3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e40\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e17\u0e4c3","created_at":"2016/06/20 16:04:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/20 16:04:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/20 16:04:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/20 16:04:07 +0700","id":58283,"asset_file_size":67118}
  • Small_gout2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Gout2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e40\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e17\u0e4c2","created_at":"2016/06/20 16:03:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/20 16:03:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/20 16:03:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/20 16:03:31 +0700","id":58282,"asset_file_size":71137}
  • Small_gout1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Gout1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e40\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e17\u0e4c1","created_at":"2016/06/20 16:03:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/20 16:03:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/20 16:03:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/20 16:03:07 +0700","id":58281,"asset_file_size":95047}
  • Small_q2_75 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"q2_75.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e41\u0e23\u0e011","created_at":"2016/06/17 14:12:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/17 14:12:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/17 14:12:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/17 14:12:13 +0700","id":58235,"asset_file_size":54817}
  • Small_q1_73 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"q1_73.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e41\u0e23\u0e01","created_at":"2016/06/17 14:10:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/17 14:10:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/17 14:10:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/17 14:10:50 +0700","id":58234,"asset_file_size":167104}
  • Small_home {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"home.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","created_at":"2016/06/15 11:23:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/15 11:23:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/15 11:23:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/15 11:23:54 +0700","id":58184,"asset_file_size":27366}
  • Small_watermelon {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"watermelon.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e15\u0e07\u0e42\u0e21","created_at":"2016/05/31 14:17:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/31 14:17:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/31 14:17:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/31 14:17:51 +0700","id":58008,"asset_file_size":147514}
  • Small_26709 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"26709.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15\u0e2a\u0e2d\u0e1a2","created_at":"2016/04/25 14:45:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/25 14:45:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/25 14:45:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/25 14:45:29 +0700","id":57622,"asset_file_size":40774}
  • Small_26708 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"26708.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15\u0e2a\u0e2d\u0e1a1","created_at":"2016/04/25 14:45:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/25 14:45:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/25 14:45:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/25 14:45:07 +0700","id":57621,"asset_file_size":41385}
ขนาดย่อ: