นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_hot10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hot10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e25\u0e32\u0e22\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e1910","created_at":"2016/04/25 14:21:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/25 14:21:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/25 14:22:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/25 14:22:05 +0700","id":57620,"asset_file_size":774501}
  • Small_42887 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"42887.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e253","created_at":"2016/03/14 14:57:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/14 14:57:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/14 14:57:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/14 14:57:37 +0700","id":57094,"asset_file_size":97285}
  • Small_42886 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"42886.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e252","created_at":"2016/03/14 14:57:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/14 14:57:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/14 14:57:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/14 14:57:10 +0700","id":57093,"asset_file_size":78389}
  • Small_42885 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"42885.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e251","created_at":"2016/03/14 14:56:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/14 14:56:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/14 14:56:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/14 14:56:43 +0700","id":57092,"asset_file_size":89105}
  • Small_newcard {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"newcard.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e19\u0e39","created_at":"2016/03/08 13:34:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/08 13:34:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/08 13:34:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/08 13:34:36 +0700","id":57040,"asset_file_size":243498}
  • Small_86080 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"86080.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c10","created_at":"2016/02/19 15:38:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:38:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/19 15:38:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/19 15:38:37 +0700","id":56680,"asset_file_size":74514}
  • Small_86052 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"86052.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c09","created_at":"2016/02/19 15:38:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:38:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/19 15:38:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/19 15:38:14 +0700","id":56678,"asset_file_size":100172}
  • Small_85903 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"85903.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c08","created_at":"2016/02/19 15:37:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:37:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/19 15:37:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/19 15:37:41 +0700","id":56676,"asset_file_size":67159}
  • Small_85902 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"85902.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c07","created_at":"2016/02/19 15:37:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:37:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/19 15:37:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/19 15:37:08 +0700","id":56674,"asset_file_size":62756}
ขนาดย่อ: