นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_37120 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"37120.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c06","created_at":"2016/02/19 15:36:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:36:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/19 15:36:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/19 15:36:47 +0700","id":56673,"asset_file_size":84145}
  • Small_37118 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"37118.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c05","created_at":"2016/02/19 15:36:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:36:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/19 15:36:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/19 15:36:15 +0700","id":56672,"asset_file_size":95355}
  • Small_37111 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"37111.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c04","created_at":"2016/02/19 15:35:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:35:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/19 15:35:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/19 15:35:47 +0700","id":56670,"asset_file_size":99344}
  • Small_37108 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"37108.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c03","created_at":"2016/02/19 15:35:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:35:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/19 15:35:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/19 15:35:26 +0700","id":56669,"asset_file_size":97586}
  • Small_36882 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"36882.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c02","created_at":"2016/02/19 15:35:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:35:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/19 15:35:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/19 15:35:09 +0700","id":56668,"asset_file_size":93416}
  • Small_36880 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"36880.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c01","created_at":"2016/02/19 15:34:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/19 15:34:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/19 15:34:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/19 15:34:47 +0700","id":56667,"asset_file_size":91247}
  • Small_bank05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bank05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e235","created_at":"2016/02/15 10:18:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/15 10:18:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/15 10:18:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/15 10:18:36 +0700","id":56615,"asset_file_size":114740}
  • Small_bank04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bank04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e234","created_at":"2016/02/15 10:17:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/15 10:17:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/15 10:17:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/15 10:17:40 +0700","id":56614,"asset_file_size":105108}
  • Small_bank03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bank03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e233","created_at":"2016/02/15 10:17:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/15 10:17:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/15 10:17:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/15 10:17:19 +0700","id":56613,"asset_file_size":97528}
ขนาดย่อ: