นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bank02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bank02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e232","created_at":"2016/02/15 10:16:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/15 10:16:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/15 10:16:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/15 10:16:42 +0700","id":56612,"asset_file_size":91846}
  • Small_bank01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bank01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e231","created_at":"2016/02/15 10:16:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/15 10:16:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/15 10:16:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/15 10:16:15 +0700","id":56611,"asset_file_size":109824}
  • Small_fair4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fair4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d4","created_at":"2016/01/12 11:31:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/12 11:31:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/12 11:31:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/12 11:31:15 +0700","id":56156,"asset_file_size":495690}
  • Small_fair3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fair3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d3","created_at":"2016/01/12 11:23:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/12 11:23:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/12 11:23:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/12 11:23:52 +0700","id":56155,"asset_file_size":143239}
  • Small_foam2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"foam2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1f\u0e212","created_at":"2016/01/01 12:57:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/01 12:57:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/01 13:01:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/01 13:01:04 +0700","id":56006,"asset_file_size":567626}
  • Small_foam1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"foam1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1f\u0e211","created_at":"2016/01/01 12:56:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/01 12:56:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/01 12:59:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/01 12:59:42 +0700","id":56005,"asset_file_size":602374}
  • Small_fit {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fit.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e23\u0e31\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b","created_at":"2015/12/10 11:09:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/12/10 11:09:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/12/10 11:20:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/12/10 11:20:14 +0700","id":55729,"asset_file_size":162679}
  • Small_girl {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"girl.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e22\u0e23\u0e38\u0e48\u0e191","created_at":"2015/12/10 11:08:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/12/10 11:08:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/12/10 11:20:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/12/10 11:20:12 +0700","id":55728,"asset_file_size":98479}
  • Small_ccu {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CCU.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 CCU","created_at":"2015/12/10 11:04:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/12/10 11:04:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/12/10 11:15:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/12/10 11:15:46 +0700","id":55727,"asset_file_size":167754}
ขนาดย่อ: