นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_13 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"p6","created_at":"2012/07/05 14:25:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/05 14:25:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/05 15:01:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/05 15:01:48 +0700","id":35265,"asset_file_size":66922}
  • Small_pramoth {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"pramoth.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"p5","created_at":"2012/07/04 15:12:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/04 15:12:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/04 16:01:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/04 16:01:30 +0700","id":35230,"asset_file_size":14968}
  • Small_key1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"key1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e081","created_at":"2012/04/18 16:33:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/18 16:33:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/03/05 16:19:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/03/05 16:19:28 +0700","id":34463,"asset_file_size":30279}
  • Small_scan0003 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"scan0003.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"P3","created_at":"2012/04/17 16:19:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/17 16:19:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/17 17:01:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/17 17:01:17 +0700","id":34416,"asset_file_size":44203}
  • Small_scan0002 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"scan0002.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"P2","created_at":"2012/04/17 16:17:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/17 16:17:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/17 17:01:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/17 17:01:16 +0700","id":34415,"asset_file_size":110800}
  • Small_scan0001 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"scan0001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"p1","created_at":"2012/04/17 16:10:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/04/17 16:10:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/04/17 17:01:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/04/17 17:01:09 +0700","id":34414,"asset_file_size":267344}
  • Small_t110111_10c_r {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"T110111_10C_r.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"c","created_at":"2012/01/12 17:32:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/12 17:32:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/12 17:32:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/12 17:32:48 +0700","id":32764,"asset_file_size":26205}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"CV-chairat.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c","created_at":"2010/09/21 09:48:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:20:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:20:21 +0700","id":24833,"asset_file_size":119221}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c-\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c2.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c \u0e2d.\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2010/09/20 11:38:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:44:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:44:33 +0700","id":24819,"asset_file_size":127672}
ขนาดย่อ: