นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_card1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"card1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e1b\u0e0a\u0e0a","created_at":"2015/11/12 14:39:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/11/12 14:39:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/12 14:39:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/12 14:39:10 +0700","id":55454,"asset_file_size":129905}
  • Small_fruit2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fruit2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e49\u0e27\u0e19","created_at":"2015/11/05 14:23:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/11/05 14:23:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/05 14:23:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/05 14:23:41 +0700","id":55414,"asset_file_size":61060}
  • Small_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e18\u0e31\u0e0d\u0e1e\u0e37\u0e0a","created_at":"2015/11/05 14:16:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/11/05 14:16:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/05 14:16:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/05 14:16:32 +0700","id":55413,"asset_file_size":399023}
  • Small_6c {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6C.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e25\u0e39\u0e01","created_at":"2015/09/10 16:33:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/10 16:33:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/10 16:34:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/10 16:34:01 +0700","id":54753,"asset_file_size":166635}
  • Small_service {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"service.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14","created_at":"2015/07/27 13:56:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/27 13:56:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/27 13:56:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/27 13:56:52 +0700","id":53944,"asset_file_size":158382}
  • Small_pan2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pan2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e04\u0e23\u0e392","created_at":"2015/06/19 15:38:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/19 15:38:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/19 15:38:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/19 15:38:20 +0700","id":53334,"asset_file_size":183062}
  • Small_pan1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pan1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e49\u0e04\u0e23\u0e391","created_at":"2015/06/19 15:37:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/19 15:37:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/19 15:37:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/19 15:37:58 +0700","id":53333,"asset_file_size":162991}
  • Small_diet9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"diet9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e011","created_at":"2015/06/11 12:02:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/11 12:02:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/11 12:02:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/11 12:02:36 +0700","id":53150,"asset_file_size":237563}
  • Small_mouth {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mouth.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e25\u0e34\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e01","created_at":"2015/06/03 10:48:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/03 10:48:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/03 10:48:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/03 10:48:49 +0700","id":53025,"asset_file_size":150541}
ขนาดย่อ: