นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_boat8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"boat8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d8","created_at":"2015/05/29 17:09:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/29 17:09:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/29 17:09:55 +0700","id":53003,"asset_file_size":10002}
  • Small_boat7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"boat7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d7","created_at":"2015/05/29 17:09:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/29 17:09:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/29 17:09:32 +0700","id":53002,"asset_file_size":65682}
  • Small_boat6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"boat6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d6","created_at":"2015/05/29 17:09:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/29 17:09:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/29 17:09:08 +0700","id":53001,"asset_file_size":89821}
  • Small_boat5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"boat5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d5","created_at":"2015/05/29 17:08:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/29 17:08:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/29 17:08:44 +0700","id":53000,"asset_file_size":196523}
  • Small_boat3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"boat3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d3","created_at":"2015/05/29 17:08:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/29 17:08:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/29 17:08:28 +0700","id":52999,"asset_file_size":110786}
  • Small_boat2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"boat2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d2","created_at":"2015/05/29 17:08:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/29 17:08:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/29 17:08:07 +0700","id":52998,"asset_file_size":194412}
  • Small_boat1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"boat1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d1","created_at":"2015/05/29 17:07:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/29 17:07:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/29 17:07:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/29 17:07:48 +0700","id":52997,"asset_file_size":214766}
  • Small_selfie15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"selfie15.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e0715","created_at":"2015/05/29 16:51:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/29 16:51:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/29 16:51:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/29 16:51:26 +0700","id":52995,"asset_file_size":200686}
  • Small_expire {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"expire.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38","created_at":"2015/05/19 17:41:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/19 17:41:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/19 17:41:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/19 17:41:49 +0700","id":52790,"asset_file_size":235542}
ขนาดย่อ: