นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_jaehuay6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e226","created_at":"2015/05/12 09:11:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/12 09:11:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/12 09:11:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/12 09:11:17 +0700","id":52664,"asset_file_size":9359}
  • Small_jaehuay5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e225","created_at":"2015/05/12 09:10:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/12 09:10:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/12 09:10:51 +0700","id":52663,"asset_file_size":16700}
  • Small_jaehuay4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e224","created_at":"2015/05/12 09:10:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/12 09:10:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/12 09:10:29 +0700","id":52662,"asset_file_size":63390}
  • Small_jaehuay3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e223","created_at":"2015/05/12 09:10:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/12 09:10:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/12 09:10:08 +0700","id":52661,"asset_file_size":59954}
  • Small_jaehuay2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e222","created_at":"2015/05/12 09:09:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/12 09:09:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/12 09:09:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/12 09:09:42 +0700","id":52660,"asset_file_size":56104}
  • Small_jaehuay1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e221","created_at":"2015/05/12 09:09:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/12 09:09:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/12 09:09:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/12 09:09:20 +0700","id":52659,"asset_file_size":68702}
  • Small_earth2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"earth2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e272","created_at":"2015/05/11 13:45:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/11 13:45:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/11 13:45:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/11 13:45:42 +0700","id":52626,"asset_file_size":52462}
  • Small_earth1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"earth1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e271","created_at":"2015/05/11 13:45:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/11 13:45:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/11 13:45:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/11 13:45:20 +0700","id":52625,"asset_file_size":117439}
  • Small_duck3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"duck3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e073","created_at":"2015/05/07 14:29:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/07 14:29:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/07 14:29:58 +0700","id":52586,"asset_file_size":45917}
ขนาดย่อ: