นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_duck2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"duck2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e072","created_at":"2015/05/07 14:29:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/07 14:29:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/07 14:29:37 +0700","id":52585,"asset_file_size":119133}
  • Small_duck1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"duck1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e071","created_at":"2015/05/07 14:29:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/07 14:29:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/07 14:29:15 +0700","id":52584,"asset_file_size":133452}
  • Small_taokua3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"taokua3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e273","created_at":"2015/04/29 12:59:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/29 12:59:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/29 12:59:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/29 12:59:23 +0700","id":52452,"asset_file_size":21600}
  • Small_taokua2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"taokua2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e272","created_at":"2015/04/29 12:58:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/29 12:58:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/29 12:58:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/29 12:58:57 +0700","id":52451,"asset_file_size":26105}
  • Small_taokua1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"taokua1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e271","created_at":"2015/04/29 12:58:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/29 12:58:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/29 12:58:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/29 12:58:36 +0700","id":52450,"asset_file_size":22473}
  • Small_fire {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fire.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2015/04/29 12:51:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/29 12:51:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/29 12:51:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/29 12:51:05 +0700","id":52449,"asset_file_size":202283}
  • Small_porktee5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porktee5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b5","created_at":"2015/04/21 16:36:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/21 16:36:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/21 16:36:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/21 16:36:39 +0700","id":52324,"asset_file_size":56940}
  • Small_porktee4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porktee4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b4","created_at":"2015/04/21 16:36:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/21 16:36:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/21 16:36:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/21 16:36:16 +0700","id":52323,"asset_file_size":10390}
  • Small_porktee3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porktee3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b3","created_at":"2015/04/21 16:35:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/21 16:35:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/21 16:35:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/21 16:35:39 +0700","id":52322,"asset_file_size":142025}
ขนาดย่อ: