นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > siranee.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_นอน {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e19\u0e2d\u0e19.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":97,"visibility":null,"description":"picture","created_at":"2008/12/24 11:32:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:53:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:28 +0700","id":11917,"asset_file_size":4009}
  • Small_อาบน้ำ {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2d\u0e32\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e33.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":97,"visibility":null,"description":"picture","created_at":"2008/12/24 11:29:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:53:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:27 +0700","id":11916,"asset_file_size":5137}
  • Small_แปรงฟัน {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e07\u0e1f\u0e31\u0e19.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":97,"visibility":null,"description":"picture","created_at":"2008/12/24 11:11:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:53:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:27 +0700","id":11915,"asset_file_size":39185}
  • Small_หวัด {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":97,"visibility":null,"description":"picture","created_at":"2008/12/24 11:07:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:53:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:26 +0700","id":11914,"asset_file_size":3878}
  • Small_หลับ {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e1a.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":97,"visibility":null,"description":"Rabbit","created_at":"2008/12/24 11:05:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:53:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:53:26 +0700","id":11913,"asset_file_size":10886}
  • Small_2b30884 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2B30884.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":97,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003ECartoon\u003C/p\u003E","created_at":"2008/12/24 11:00:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:51:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:51:43 +0700","id":11912,"asset_file_size":22053}
  • Small_nicha2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nicha2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":97,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003ENicha2\u003C/p\u003E","created_at":"2008/12/08 15:33:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:46:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:46:41 +0700","id":11680,"asset_file_size":5593}
  • Small_baby_care {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Baby_Care.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":97,"visibility":null,"description":"Baby_Care","created_at":"2008/08/08 11:08:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:01:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:01:02 +0700","id":8373,"asset_file_size":24967}
  • Small_ud83189 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ud83189.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":97,"visibility":null,"description":"baby","created_at":"2008/08/01 09:33:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:59:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:59:01 +0700","id":8136,"asset_file_size":26722}
ขนาดย่อ: