นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > smarn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_globalwind2 {"modified_at":"2019/07/31 15:27:33 +0700","id":63064,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"globalwind2.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/31 15:27:33 +0700","media_folder_id":1004,"description":"wind map","created_at":"2019/07/31 15:27:29 +0700","asset_updated_at":"2019/07/31 15:27:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":928809}
  • Small_globalwind1 {"modified_at":"2019/07/31 15:25:46 +0700","id":63063,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"globalwind1.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/31 15:25:46 +0700","media_folder_id":1004,"description":"globalwindatlas","created_at":"2019/07/31 15:25:39 +0700","asset_updated_at":"2019/07/31 15:25:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":866799}
  • Small_songkhla22may19e {"modified_at":"2019/05/22 14:58:15 +0700","id":62933,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Songkhla22May19e.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 14:58:15 +0700","media_folder_id":1004,"description":"Songkhla Wind Map 2019 b","created_at":"2019/05/22 14:58:10 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 14:58:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":820483}
  • Small_songkhla22may19d {"modified_at":"2019/05/22 14:57:28 +0700","id":62932,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Songkhla22May19d.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 14:57:28 +0700","media_folder_id":1004,"description":"Songkhla Wind Map 2019","created_at":"2019/05/22 14:57:25 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 14:57:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":464870}
  • Small_pm25d {"modified_at":"2019/01/28 10:58:00 +0700","id":62719,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PM25d.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/28 10:58:00 +0700","media_folder_id":1004,"description":"Pabuk@4Jan19","created_at":"2019/01/28 10:57:56 +0700","asset_updated_at":"2019/01/28 10:57:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":256846}
  • Small_pm25c {"modified_at":"2019/01/28 10:57:08 +0700","id":62718,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PM25c.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/28 10:57:08 +0700","media_folder_id":1004,"description":"PM2.5@PSU","created_at":"2019/01/28 10:57:07 +0700","asset_updated_at":"2019/01/28 10:57:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":287375}
  • Small_pm25b {"modified_at":"2019/01/28 10:56:32 +0700","id":62717,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PM25b.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/28 10:56:32 +0700","media_folder_id":1004,"description":"PM2.5@Rangsit","created_at":"2019/01/28 10:56:29 +0700","asset_updated_at":"2019/01/28 10:56:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":277711}
  • Small_pm25a {"modified_at":"2019/01/28 10:55:51 +0700","id":62716,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PM25a.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/28 10:55:51 +0700","media_folder_id":1004,"description":"PM2.5","created_at":"2019/01/28 10:55:48 +0700","asset_updated_at":"2019/01/28 10:55:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90642}
  • Small_pm250 {"modified_at":"2019/01/28 10:55:16 +0700","id":62715,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PM250.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/28 10:55:16 +0700","media_folder_id":1004,"description":"earth","created_at":"2019/01/28 10:55:10 +0700","asset_updated_at":"2019/01/28 10:55:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":167305}
ขนาดย่อ: