นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_fl4 car
Ico24 Ico32_fl3 fl3
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > smarn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"modified_at":"2019/09/18 10:22:05 +0700","id":63161,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.google-earth.kmz","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Car.kmz","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/18 10:22:05 +0700","media_folder_id":1004,"description":"\u0e23\u0e16\u0e08\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33","created_at":"2019/09/18 10:22:03 +0700","asset_updated_at":"2019/09/18 10:22:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":712}
  • Small_fl4 {"modified_at":"2019/09/18 10:11:23 +0700","id":63160,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"fl4.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/18 10:11:23 +0700","media_folder_id":1004,"description":"car","created_at":"2019/09/18 10:11:18 +0700","asset_updated_at":"2019/09/18 10:11:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":815020}
  • Small_fl3 {"modified_at":"2019/09/18 10:11:01 +0700","id":63159,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"fl3.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/18 10:11:01 +0700","media_folder_id":1004,"description":"fl3","created_at":"2019/09/18 10:10:55 +0700","asset_updated_at":"2019/09/18 10:10:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":679058}
  • Small_fl2 {"modified_at":"2019/09/18 10:10:35 +0700","id":63158,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"fl2.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/18 10:10:35 +0700","media_folder_id":1004,"description":"fl2","created_at":"2019/09/18 10:10:30 +0700","asset_updated_at":"2019/09/18 10:10:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":705482}
  • Small_fl1 {"modified_at":"2019/09/18 10:06:37 +0700","id":63157,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"fl1.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/18 10:06:37 +0700","media_folder_id":1004,"description":"florida1","created_at":"2019/09/18 10:06:33 +0700","asset_updated_at":"2019/09/18 10:06:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":689653}
  • Small_globalwind2 {"modified_at":"2019/07/31 15:27:33 +0700","id":63064,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"globalwind2.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/31 15:27:33 +0700","media_folder_id":1004,"description":"wind map","created_at":"2019/07/31 15:27:29 +0700","asset_updated_at":"2019/07/31 15:27:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":928809}
  • Small_globalwind1 {"modified_at":"2019/07/31 15:25:46 +0700","id":63063,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"globalwind1.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/31 15:25:46 +0700","media_folder_id":1004,"description":"globalwindatlas","created_at":"2019/07/31 15:25:39 +0700","asset_updated_at":"2019/07/31 15:25:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":866799}
  • Small_songkhla22may19e {"modified_at":"2019/05/22 14:58:15 +0700","id":62933,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Songkhla22May19e.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 14:58:15 +0700","media_folder_id":1004,"description":"Songkhla Wind Map 2019 b","created_at":"2019/05/22 14:58:10 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 14:58:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":820483}
  • Small_songkhla22may19d {"modified_at":"2019/05/22 14:57:28 +0700","id":62932,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Songkhla22May19d.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 14:57:28 +0700","media_folder_id":1004,"description":"Songkhla Wind Map 2019","created_at":"2019/05/22 14:57:25 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 14:57:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":464870}
ขนาดย่อ: