นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

DaDa
Ico64
Songsuda Promthong
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > songsuda.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_chnso2000_11 {"comment_counter":0,"asset_file_size":454112,"member_only_commentable":false,"id":61926,"updated_at":"2017/12/09 13:05:40 +0700","modified_at":"2017/12/09 13:05:40 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/09 13:05:37 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"chnso_2000","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_11.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2017/12/09 13:05:37 +0700","visibility":2,"media_folder_id":167}
  • Small_chnso2000_10 {"comment_counter":0,"asset_file_size":454862,"member_only_commentable":false,"id":61925,"updated_at":"2017/12/09 13:05:23 +0700","modified_at":"2017/12/09 13:05:23 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/09 13:05:18 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"chnso_2000","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_10.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2017/12/09 13:05:18 +0700","visibility":2,"media_folder_id":167}
  • Small_chnso2000_9 {"comment_counter":0,"asset_file_size":456119,"member_only_commentable":false,"id":61924,"updated_at":"2017/12/09 13:05:05 +0700","modified_at":"2017/12/09 13:05:05 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/09 13:05:01 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"chnso_2000","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_9.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2017/12/09 13:05:00 +0700","visibility":2,"media_folder_id":167}
  • Small_chnso2000_8 {"comment_counter":0,"asset_file_size":514657,"member_only_commentable":false,"id":61923,"updated_at":"2017/12/09 13:04:53 +0700","modified_at":"2017/12/09 13:04:53 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/09 13:04:45 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"chnso_2000","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_8.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2017/12/09 13:04:45 +0700","visibility":2,"media_folder_id":167}
  • Small_chnso2000_7 {"comment_counter":0,"asset_file_size":221587,"member_only_commentable":false,"id":61922,"updated_at":"2017/12/09 13:04:25 +0700","modified_at":"2017/12/09 13:04:25 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/09 13:04:22 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"chnso_2000","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_7.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2017/12/09 13:04:22 +0700","visibility":2,"media_folder_id":167}
  • Small_chnso2000_6 {"comment_counter":0,"asset_file_size":257554,"member_only_commentable":false,"id":61879,"updated_at":"2017/11/30 09:26:24 +0700","modified_at":"2017/11/30 09:26:24 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/11/30 09:26:20 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"chnso_2000","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_6.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2017/11/30 09:26:20 +0700","visibility":2,"media_folder_id":167}
  • Small_chnso2000_5 {"comment_counter":0,"asset_file_size":432252,"member_only_commentable":false,"id":61848,"updated_at":"2017/11/19 15:19:57 +0700","modified_at":"2017/11/19 15:19:57 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/11/19 15:19:53 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"chnso_2000","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_5.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2017/11/19 15:19:53 +0700","visibility":2,"media_folder_id":167}
  • Small_chnso2000_4 {"comment_counter":0,"asset_file_size":64911,"member_only_commentable":false,"id":61847,"updated_at":"2017/11/19 14:59:47 +0700","modified_at":"2017/11/19 14:59:47 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/11/19 14:59:44 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"chnso_2000","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_4.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2017/11/19 14:59:44 +0700","visibility":2,"media_folder_id":167}
  • Small_chnso2000_3 {"comment_counter":0,"asset_file_size":69979,"member_only_commentable":false,"id":61846,"updated_at":"2017/11/19 14:59:35 +0700","modified_at":"2017/11/19 14:59:35 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/11/19 14:59:29 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"chnso_2000","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"CHNSO2000_3.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2017/11/19 14:59:29 +0700","visibility":2,"media_folder_id":167}
ขนาดย่อ: