นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_hidro1_agrifair {"asset_file_name":"hidro1_Agrifair.JPG","visibility":null,"modified_at":"2013/09/06 09:31:34 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e23\u0e42\u0e1e\u0e19\u0e34\u0e04","updated_at":"2013/09/06 09:31:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/04/19 16:47:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":19402,"id":14014,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Hyd.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:19:33 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23","updated_at":"2011/05/31 17:19:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2009/04/19 16:42:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40448,"id":14013,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_6mfl_psu {"asset_file_name":"6mfl_psu.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:17:10 +0700","media_folder_id":780,"description":"6","updated_at":"2011/05/31 17:17:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/04/06 22:59:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":63800,"id":13848,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_5mfl_psu {"asset_file_name":"5mfl_psu.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:17:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"5","updated_at":"2011/05/31 17:17:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/04/06 22:59:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":37834,"id":13847,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_4mfl_psu {"asset_file_name":"4mfl_psu.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:17:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"4","updated_at":"2011/05/31 17:17:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/04/06 22:58:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":42562,"id":13846,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_3mfl_psu {"asset_file_name":"3mfl_psu.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:17:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E3\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:17:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/04/06 22:58:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40223,"id":13845,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_2mfl_psu {"asset_file_name":"2mfl_psu.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:17:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E2\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:17:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/04/06 22:58:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":35471,"id":13844,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1mfl_psu {"asset_file_name":"1mfl_psu.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:17:05 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:17:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/04/06 22:02:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22396,"id":13834,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_rubber1a {"asset_file_name":"rubber1a.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:13:16 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07","updated_at":"2011/05/31 17:13:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/23 14:23:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":59071,"id":13577,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_rubber-a {"asset_file_name":"rubber-A.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/09/08 20:48:12 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e01\u0e22\u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","updated_at":"2011/09/08 20:48:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2009/03/23 10:33:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":205918,"id":13572,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/09/08 20:48:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_icon_arrow {"asset_file_name":"icon_arrow.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:09:12 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Ev\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:09:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/03/09 09:44:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3974,"id":13266,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_v {"asset_file_name":"v.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:09:11 +0700","media_folder_id":780,"description":"v","updated_at":"2011/05/31 17:09:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/09 08:25:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":173783,"id":13264,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sakora {"asset_file_name":"sakora.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:07:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0b\u0e32\u0e01\u0e39\u0e23\u0e30\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:07:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/03/06 12:12:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43518,"id":13152,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_icon_mrgreen {"asset_file_name":"icon_mrgreen.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:07:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Ei\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:07:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/03/06 12:11:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3137,"id":13151,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_icon_eek {"asset_file_name":"icon_eek.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:07:06 +0700","media_folder_id":780,"description":"i","updated_at":"2011/05/31 17:07:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/03/06 12:10:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3193,"id":13150,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01..\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e27\u0e22.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:30:17 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Esakora\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:30:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2009/03/05 16:26:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":267264,"id":13124,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:29:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_dot {"asset_file_name":"dot.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:05:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Edot2\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:05:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/25 23:31:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":37272,"id":12972,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_5talk2 {"asset_file_name":"5talk2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:04:34 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E5\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:04:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/25 11:40:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76494,"id":12928,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_4eat {"asset_file_name":"4eat.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:04:33 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E4\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:04:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/25 11:39:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86100,"id":12927,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_3talk {"asset_file_name":"3talk.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:04:26 +0700","media_folder_id":780,"description":"3","updated_at":"2011/05/31 17:04:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/25 11:38:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65155,"id":12925,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_2open {"asset_file_name":"2open.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:04:26 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E2\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:04:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/25 11:34:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":82206,"id":12924,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_fnr_baac1 {"asset_file_name":"fnr_baac1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2013/09/02 13:15:39 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","updated_at":"2013/09/02 13:15:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/25 11:33:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33780,"id":12923,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_talk_vege1 {"asset_file_name":"talk_vege1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:01:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32","updated_at":"2011/05/31 17:01:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/12 16:48:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76571,"id":12685,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_talk_vege {"asset_file_name":"talk_vege.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:01:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32","updated_at":"2011/05/31 17:01:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/12 16:21:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75845,"id":12684,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_talk_vege_(2) {"asset_file_name":"talk_vege_(2).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32","updated_at":"2011/06/01 15:55:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/12 15:35:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":110401,"id":12683,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_draw4 {"asset_file_name":"draw4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:33 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01","updated_at":"2011/05/31 17:00:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/10 23:11:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":122755,"id":12638,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_draw1a {"asset_file_name":"draw1a.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:33 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e31\u0e01\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:00:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/10 23:10:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":88663,"id":12637,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_draw3 {"asset_file_name":"draw3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:32 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01","updated_at":"2011/05/31 17:00:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/10 22:16:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46772,"id":12633,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_draw2 {"asset_file_name":"draw2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:31 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e012","updated_at":"2011/05/31 17:00:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/10 22:15:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81550,"id":12632,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_reply {"asset_file_name":"reply.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:42:02 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e15\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 16:42:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/11/26 08:51:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22393,"id":11363,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ปฏิทิน2553 {"asset_file_name":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e192553.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:52:40 +0700","media_folder_id":780,"description":"2553","updated_at":"2011/06/01 15:52:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/11/25 15:25:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":92768,"id":11352,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"LifetimeCalender.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:41:55 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e192552","updated_at":"2011/05/31 16:41:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/11/25 14:58:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":199680,"id":11349,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ไฮโดร2_m {"asset_file_name":"\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e232_M.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:52:33 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Ehd2\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:52:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/11/13 10:05:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50814,"id":11069,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ไฮโดร1_m {"asset_file_name":"\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e231_M.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:52:32 +0700","media_folder_id":780,"description":"hd1","updated_at":"2011/06/01 15:52:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/11/13 10:05:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40921,"id":11068,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ชวนกันไปวัด2_(medium) {"asset_file_name":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e142_(Medium).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:52:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e1422","updated_at":"2011/06/01 15:52:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/11/10 23:38:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":73220,"id":10977,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ชวนกันไปวัด2_l {"asset_file_name":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e142_L.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:52:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e142","updated_at":"2011/06/01 15:52:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/11/10 23:27:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":109726,"id":10976,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: