นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_hidro1_agrifair {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hidro1_Agrifair.JPG","created_at":"2009/04/19 16:47:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/06 09:31:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e23\u0e42\u0e1e\u0e19\u0e34\u0e04","asset_file_size":19402,"modified_at":"2013/09/06 09:31:34 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14014,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"Hyd.doc","created_at":"2009/04/19 16:42:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:19:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23","asset_file_size":40448,"modified_at":"2011/05/31 17:19:33 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14013,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_6mfl_psu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6mfl_psu.jpg","created_at":"2009/04/06 22:59:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6","asset_file_size":63800,"modified_at":"2011/05/31 17:17:10 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13848,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_5mfl_psu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5mfl_psu.jpg","created_at":"2009/04/06 22:59:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5","asset_file_size":37834,"modified_at":"2011/05/31 17:17:09 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13847,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_4mfl_psu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4mfl_psu.jpg","created_at":"2009/04/06 22:58:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4","asset_file_size":42562,"modified_at":"2011/05/31 17:17:09 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13846,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_3mfl_psu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3mfl_psu.jpg","created_at":"2009/04/06 22:58:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E3\u003C/p\u003E","asset_file_size":40223,"modified_at":"2011/05/31 17:17:08 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13845,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_2mfl_psu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2mfl_psu.jpg","created_at":"2009/04/06 22:58:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E2\u003C/p\u003E","asset_file_size":35471,"modified_at":"2011/05/31 17:17:08 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13844,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_1mfl_psu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1mfl_psu.jpg","created_at":"2009/04/06 22:02:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":22396,"modified_at":"2011/05/31 17:17:05 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13834,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_rubber1a {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber1a.jpg","created_at":"2009/03/23 14:23:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:13:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07","asset_file_size":59071,"modified_at":"2011/05/31 17:13:16 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13577,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_rubber-a {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"rubber-A.JPG","created_at":"2009/03/23 10:33:18 +0700","asset_updated_at":"2011/09/08 20:48:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/08 20:48:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e01\u0e22\u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":205918,"modified_at":"2011/09/08 20:48:12 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13572,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_icon_arrow {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"icon_arrow.gif","created_at":"2009/03/09 09:44:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:09:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ev\u003C/p\u003E","asset_file_size":3974,"modified_at":"2011/05/31 17:09:12 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13266,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_v {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"v.jpg","created_at":"2009/03/09 08:25:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:09:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"v","asset_file_size":173783,"modified_at":"2011/05/31 17:09:11 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13264,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_sakora {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"sakora.gif","created_at":"2009/03/06 12:12:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:07:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0b\u0e32\u0e01\u0e39\u0e23\u0e30\u003C/p\u003E","asset_file_size":43518,"modified_at":"2011/05/31 17:07:08 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13152,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_icon_mrgreen {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"icon_mrgreen.gif","created_at":"2009/03/06 12:11:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:07:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ei\u003C/p\u003E","asset_file_size":3137,"modified_at":"2011/05/31 17:07:07 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13151,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_icon_eek {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"icon_eek.gif","created_at":"2009/03/06 12:10:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:07:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"i","asset_file_size":3193,"modified_at":"2011/05/31 17:07:06 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13150,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01..\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e27\u0e22.xls","created_at":"2009/03/05 16:26:22 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:29:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:30:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Esakora\u003C/p\u003E","asset_file_size":267264,"modified_at":"2011/06/01 16:30:17 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13124,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dot {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dot.jpg","created_at":"2009/02/25 23:31:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:05:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Edot2\u003C/p\u003E","asset_file_size":37272,"modified_at":"2011/05/31 17:05:07 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12972,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_5talk2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5talk2.jpg","created_at":"2009/02/25 11:40:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:04:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E5\u003C/p\u003E","asset_file_size":76494,"modified_at":"2011/05/31 17:04:34 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12928,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_4eat {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4eat.jpg","created_at":"2009/02/25 11:39:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:04:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E4\u003C/p\u003E","asset_file_size":86100,"modified_at":"2011/05/31 17:04:33 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12927,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_3talk {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3talk.jpg","created_at":"2009/02/25 11:38:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:04:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"3","asset_file_size":65155,"modified_at":"2011/05/31 17:04:26 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12925,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_2open {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2open.jpg","created_at":"2009/02/25 11:34:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:04:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E2\u003C/p\u003E","asset_file_size":82206,"modified_at":"2011/05/31 17:04:26 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12924,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fnr_baac1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fnr_baac1.jpg","created_at":"2009/02/25 11:33:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/02 13:15:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":33780,"modified_at":"2013/09/02 13:15:39 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12923,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_talk_vege1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talk_vege1.jpg","created_at":"2009/02/12 16:48:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:01:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32","asset_file_size":76571,"modified_at":"2011/05/31 17:01:08 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12685,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_talk_vege {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talk_vege.jpg","created_at":"2009/02/12 16:21:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:01:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32","asset_file_size":75845,"modified_at":"2011/05/31 17:01:07 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12684,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_talk_vege_(2) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talk_vege_(2).jpg","created_at":"2009/02/12 15:35:17 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:55:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32","asset_file_size":110401,"modified_at":"2011/06/01 15:55:08 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12683,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_draw4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"draw4.jpg","created_at":"2009/02/10 23:11:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01","asset_file_size":122755,"modified_at":"2011/05/31 17:00:33 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12638,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_draw1a {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"draw1a.jpg","created_at":"2009/02/10 23:10:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e31\u0e01\u003C/p\u003E","asset_file_size":88663,"modified_at":"2011/05/31 17:00:33 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12637,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_draw3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"draw3.jpg","created_at":"2009/02/10 22:16:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01","asset_file_size":46772,"modified_at":"2011/05/31 17:00:32 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12633,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_draw2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"draw2.jpg","created_at":"2009/02/10 22:15:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e012","asset_file_size":81550,"modified_at":"2011/05/31 17:00:31 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12632,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_reply {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"reply.gif","created_at":"2008/11/26 08:51:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:42:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":22393,"modified_at":"2011/05/31 16:42:02 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11363,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_ปฏิทิน2553 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e192553.jpg","created_at":"2008/11/25 15:25:02 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:52:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2553","asset_file_size":92768,"modified_at":"2011/06/01 15:52:40 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11352,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"LifetimeCalender.xls","created_at":"2008/11/25 14:58:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:41:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e192552","asset_file_size":199680,"modified_at":"2011/05/31 16:41:55 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11349,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_ไฮโดร2_m {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e232_M.jpg","created_at":"2008/11/13 10:05:37 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:52:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ehd2\u003C/p\u003E","asset_file_size":50814,"modified_at":"2011/06/01 15:52:33 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11069,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_ไฮโดร1_m {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e231_M.jpg","created_at":"2008/11/13 10:05:03 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:52:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"hd1","asset_file_size":40921,"modified_at":"2011/06/01 15:52:32 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11068,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_ชวนกันไปวัด2_(medium) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e142_(Medium).jpg","created_at":"2008/11/10 23:38:39 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:52:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e1422","asset_file_size":73220,"modified_at":"2011/06/01 15:52:09 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10977,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_ชวนกันไปวัด2_l {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e142_L.jpg","created_at":"2008/11/10 23:27:19 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:52:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e142","asset_file_size":109726,"modified_at":"2011/06/01 15:52:09 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10976,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: