นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_dr6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2017/03/17 04:07:49 +0700","asset_file_name":"dr6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60575,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":472124,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/03/17 04:07:49 +0700","modified_at":"2017/03/17 04:07:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/17 04:07:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_dr5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2017/03/17 04:07:33 +0700","asset_file_name":"dr5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60574,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":402628,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/03/17 04:07:33 +0700","modified_at":"2017/03/17 04:07:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/17 04:07:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_dr4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2017/03/17 04:07:16 +0700","asset_file_name":"dr4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60573,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221879,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/03/17 04:07:17 +0700","modified_at":"2017/03/17 04:07:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/17 04:07:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_dr3j {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2017/03/17 04:06:55 +0700","asset_file_name":"dr3j.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60572,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":504742,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/03/17 04:06:55 +0700","modified_at":"2017/03/17 04:07:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/17 04:07:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_dr2j {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2017/03/17 04:06:38 +0700","asset_file_name":"dr2j.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60571,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":431566,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/03/17 04:06:38 +0700","modified_at":"2017/03/17 04:06:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/17 04:06:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_dr2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2017/03/17 04:06:22 +0700","asset_file_name":"dr2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":60570,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":855080,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/03/17 04:06:22 +0700","modified_at":"2017/03/17 04:06:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/17 04:06:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_dr1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2017/03/17 04:05:58 +0700","asset_file_name":"dr1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60569,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":432619,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/03/17 04:05:58 +0700","modified_at":"2017/03/17 04:06:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/17 04:06:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_markettongchom1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/03/13 02:26:08 +0700","asset_file_name":"marketTongchom1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60551,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":223730,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/03/13 02:26:08 +0700","modified_at":"2017/03/13 02:26:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/13 02:26:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_capture-20170206-235159 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2017/02/08 14:36:42 +0700","asset_file_name":"capture-20170206-235159.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":60309,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":540314,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/02/08 14:36:42 +0700","modified_at":"2017/02/08 14:36:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/08 14:36:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_capture-20170206-235144 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2017/02/08 14:36:19 +0700","asset_file_name":"capture-20170206-235144.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":60308,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":640924,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/02/08 14:36:19 +0700","modified_at":"2017/02/08 14:36:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/08 14:36:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_capture-20170206-235124 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2017/02/08 14:36:02 +0700","asset_file_name":"capture-20170206-235124.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":60307,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":589666,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/02/08 14:36:02 +0700","modified_at":"2017/02/08 14:36:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/08 14:36:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_capture-20170206-235103 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2017/02/08 14:35:44 +0700","asset_file_name":"capture-20170206-235103.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":60306,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":613491,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/02/08 14:35:44 +0700","modified_at":"2017/02/08 14:35:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/08 14:35:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_bigcfnr2560-11 {"member_only_commentable":false,"description":"Big Cleaning Day","asset_updated_at":"2017/01/31 16:22:06 +0700","asset_file_name":"BigCFNR2560-11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60195,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":248458,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/31 16:22:06 +0700","modified_at":"2017/01/31 16:22:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 16:22:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_bigcfnr2560-10 {"member_only_commentable":false,"description":"Big Cleaning Day","asset_updated_at":"2017/01/31 16:21:19 +0700","asset_file_name":"BigCFNR2560-10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60194,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":235136,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/31 16:21:19 +0700","modified_at":"2017/01/31 16:21:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 16:21:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_bigcfnr2560-8 {"member_only_commentable":false,"description":"Big Cleaning Day","asset_updated_at":"2017/01/31 16:20:27 +0700","asset_file_name":"BigCFNR2560-8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60193,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":253637,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/31 16:20:27 +0700","modified_at":"2017/01/31 16:20:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 16:20:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_bigcfnr2560-7 {"member_only_commentable":false,"description":"Big Cleaning Day","asset_updated_at":"2017/01/31 16:20:04 +0700","asset_file_name":"BigCFNR2560-7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60192,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250210,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/31 16:20:04 +0700","modified_at":"2017/01/31 16:20:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 16:20:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_bigcfnr2560-6 {"member_only_commentable":false,"description":"Big Cleaning Day","asset_updated_at":"2017/01/31 16:19:46 +0700","asset_file_name":"BigCFNR2560-6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60191,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":311752,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/31 16:19:46 +0700","modified_at":"2017/01/31 16:19:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 16:19:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_bigcfnr2560-5 {"member_only_commentable":false,"description":"Big Cleaning Day","asset_updated_at":"2017/01/31 16:19:31 +0700","asset_file_name":"BigCFNR2560-5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60190,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":284961,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/31 16:19:31 +0700","modified_at":"2017/01/31 16:19:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 16:19:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_bigcfnr2560-4 {"member_only_commentable":false,"description":"Big Cleaning Day","asset_updated_at":"2017/01/31 16:19:09 +0700","asset_file_name":"BigCFNR2560-4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60189,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":283994,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/31 16:19:09 +0700","modified_at":"2017/01/31 16:19:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 16:19:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_bigcfnr2560-3 {"member_only_commentable":false,"description":"Big Cleaning Day","asset_updated_at":"2017/01/31 16:12:59 +0700","asset_file_name":"BigCFNR2560-3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60188,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":291135,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/31 16:12:59 +0700","modified_at":"2017/01/31 16:13:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 16:13:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_bigcfnr2560-2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e34Big Cleaning Day","asset_updated_at":"2017/01/31 16:12:42 +0700","asset_file_name":"BigCFNR2560-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60187,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":306524,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/31 16:12:43 +0700","modified_at":"2017/01/31 16:12:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 16:12:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_bigcfnr2560-1 {"member_only_commentable":false,"description":"Big Cleaning Day","asset_updated_at":"2017/01/31 16:03:25 +0700","asset_file_name":"BigCFNR2560-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60185,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147226,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/31 16:03:25 +0700","modified_at":"2017/01/31 16:03:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 16:03:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_cac2-6contact {"member_only_commentable":false,"description":"cac","asset_updated_at":"2017/01/27 00:11:47 +0700","asset_file_name":"CAC2-6contact.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60139,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":276163,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/27 00:11:47 +0700","modified_at":"2017/01/27 00:11:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 00:11:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_cac2-5nurtrition {"member_only_commentable":false,"description":"cac","asset_updated_at":"2017/01/27 00:11:29 +0700","asset_file_name":"CAC2-5nurtrition.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60138,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":303964,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/27 00:11:29 +0700","modified_at":"2017/01/27 00:11:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 00:11:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_cac2-4water {"member_only_commentable":false,"description":"cac","asset_updated_at":"2017/01/27 00:11:12 +0700","asset_file_name":"CAC2-4water.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60137,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":358576,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/27 00:11:12 +0700","modified_at":"2017/01/27 00:11:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/27 00:11:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_cac2-3fertilizer {"member_only_commentable":false,"description":"cac","asset_updated_at":"2017/01/26 23:36:25 +0700","asset_file_name":"CAC2-3fertilizer.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60136,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":264928,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/26 23:36:25 +0700","modified_at":"2017/01/26 23:36:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/26 23:36:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_cac2-2plant {"member_only_commentable":false,"description":"cac","asset_updated_at":"2017/01/26 23:36:06 +0700","asset_file_name":"CAC2-2plant.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60135,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":319514,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/26 23:36:06 +0700","modified_at":"2017/01/26 23:36:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/26 23:36:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_cac2-1soil {"member_only_commentable":false,"description":"cac","asset_updated_at":"2017/01/26 23:21:32 +0700","asset_file_name":"CAC2-1Soil.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60134,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":301479,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/26 23:21:32 +0700","modified_at":"2017/01/26 23:21:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/26 23:21:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_cac1 {"member_only_commentable":false,"description":"cac","asset_updated_at":"2017/01/26 23:21:06 +0700","asset_file_name":"CAC1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60133,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":210699,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/26 23:21:06 +0700","modified_at":"2017/01/26 23:21:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/26 23:21:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_kum {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/01/20 20:21:03 +0700","asset_file_name":"kum.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60092,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":435957,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/20 20:21:03 +0700","modified_at":"2017/01/20 20:21:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/20 20:21:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_veget_kumnung7-2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/01/20 16:44:31 +0700","asset_file_name":"veget_kumnung7-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60091,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":370646,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/20 16:44:31 +0700","modified_at":"2017/01/20 16:44:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/20 16:44:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_veget_kumnung11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/01/20 16:25:31 +0700","asset_file_name":"veget_kumnung11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60090,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":297637,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/20 16:25:31 +0700","modified_at":"2017/01/20 16:25:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/20 16:25:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_veget_kumnung10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/01/20 16:25:16 +0700","asset_file_name":"veget_kumnung10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60089,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":236177,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/20 16:25:16 +0700","modified_at":"2017/01/20 16:25:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/20 16:25:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_veget_kumnung9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/01/20 16:24:58 +0700","asset_file_name":"veget_kumnung9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60088,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":311478,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/20 16:24:58 +0700","modified_at":"2017/01/20 16:25:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/20 16:25:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_veget_kumnung8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/01/20 16:24:43 +0700","asset_file_name":"veget_kumnung8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60087,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":304168,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/20 16:24:43 +0700","modified_at":"2017/01/20 16:24:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/20 16:24:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_veget_kumnung7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/01/20 16:24:24 +0700","asset_file_name":"veget_kumnung7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60086,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":183746,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/01/20 16:24:24 +0700","modified_at":"2017/01/20 16:24:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/20 16:24:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: