นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1president_fnr8 {"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:28:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61100,"deleted_at":null,"created_at":"2017/05/25 10:28:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1president_fnr8.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:28:58 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:28:58 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":242699,"last_commented_at":null}
  • Small_1president_fnr08 {"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:28:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61099,"deleted_at":null,"created_at":"2017/05/25 10:28:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1president_fnr08.jpg","updated_at":"2017/05/25 10:28:46 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:28:46 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":284461,"last_commented_at":null}
  • Small_1president_fnr008 {"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:27:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61098,"deleted_at":null,"created_at":"2017/05/25 10:27:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1president_fnr008.jpg","updated_at":"2017/05/25 10:27:49 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:27:49 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":106897,"last_commented_at":null}
  • Small_1president_fnr6 {"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:27:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61097,"deleted_at":null,"created_at":"2017/05/25 10:27:10 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1president_fnr6.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:27:12 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:27:12 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":169422,"last_commented_at":null}
  • Small_1president_fnr5 {"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:26:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61096,"deleted_at":null,"created_at":"2017/05/25 10:26:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1president_fnr5.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:26:59 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:26:59 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":223186,"last_commented_at":null}
  • Small_1president_fnr04 {"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:26:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61095,"deleted_at":null,"created_at":"2017/05/25 10:26:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1president_fnr04.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:26:37 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:26:37 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":169378,"last_commented_at":null}
  • Small_1president_fnr3 {"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:26:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61094,"deleted_at":null,"created_at":"2017/05/25 10:26:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1president_fnr3.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:26:19 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:26:19 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":224490,"last_commented_at":null}
  • Small_1president_fnr03 {"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:25:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61093,"deleted_at":null,"created_at":"2017/05/25 10:25:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1president_fnr03.jpg","updated_at":"2017/05/25 10:26:02 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:26:02 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":221922,"last_commented_at":null}
  • Small_1president_fnr2 {"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:25:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61092,"deleted_at":null,"created_at":"2017/05/25 10:25:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1president_fnr2.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:25:44 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:25:44 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":218891,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: