นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_thailand4_edu4 {"member_only_commentable":false,"description":"thailand 4.0","asset_updated_at":"2016/11/29 19:14:11 +0700","asset_file_name":"thailand4_edu4.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":59798,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":200881,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/29 19:14:11 +0700","modified_at":"2016/11/29 19:14:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/29 19:14:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_thailand4_edu3 {"member_only_commentable":false,"description":"thailand 4.0","asset_updated_at":"2016/11/29 19:13:43 +0700","asset_file_name":"thailand4_edu3.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":59797,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":211318,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/29 19:13:43 +0700","modified_at":"2016/11/29 19:13:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/29 19:13:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_thailand4_edu2 {"member_only_commentable":false,"description":"thailand 4.0","asset_updated_at":"2016/11/29 19:13:21 +0700","asset_file_name":"thailand4_edu2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":59796,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166379,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/29 19:13:21 +0700","modified_at":"2016/11/29 19:13:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/29 19:13:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_thailand4_edu1 {"member_only_commentable":false,"description":"thailand 4.0","asset_updated_at":"2016/11/29 19:13:02 +0700","asset_file_name":"thailand4_edu1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":59795,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99556,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/29 19:13:02 +0700","modified_at":"2016/11/29 19:13:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/29 19:13:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_bows3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e34\u0e1a\u0e1a\u0e34\u0e49\u0e19","asset_updated_at":"2016/11/13 22:01:30 +0700","asset_file_name":"Bows3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59692,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":410796,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/13 22:01:30 +0700","modified_at":"2016/11/13 22:01:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/13 22:01:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_colth4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e14\u0e33","asset_updated_at":"2016/11/13 21:42:04 +0700","asset_file_name":"colth4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59691,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":327479,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/13 21:42:04 +0700","modified_at":"2016/11/13 21:42:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/13 21:42:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_colth3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e14\u0e33","asset_updated_at":"2016/11/13 21:41:47 +0700","asset_file_name":"colth3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59690,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":183949,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/13 21:41:47 +0700","modified_at":"2016/11/13 21:41:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/13 21:41:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_colth2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e1c\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2016/11/13 21:41:29 +0700","asset_file_name":"colth2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59689,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":400793,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/13 21:41:29 +0700","modified_at":"2016/11/13 21:41:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/13 21:41:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_colth1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e1c\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2016/11/13 21:41:12 +0700","asset_file_name":"colth1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164524,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/13 21:41:12 +0700","modified_at":"2016/11/13 21:41:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/13 21:41:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_bows2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e34\u0e1a\u0e1a\u0e34\u0e49\u0e19","asset_updated_at":"2016/11/13 21:40:55 +0700","asset_file_name":"Bows2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59687,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":279850,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/13 21:40:55 +0700","modified_at":"2016/11/13 21:41:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/13 21:41:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_559000011246801mng {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e22\u0e38\u0e04 4.0","asset_updated_at":"2016/11/13 17:15:18 +0700","asset_file_name":"559000011246801mng.JPEG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59685,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54855,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/13 17:15:18 +0700","modified_at":"2016/11/13 17:15:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/13 17:15:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_20161201-6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2016/11/13 15:40:49 +0700","asset_file_name":"20161201-6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59684,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113016,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/13 15:40:49 +0700","modified_at":"2016/11/13 15:40:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/13 15:40:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_20161201-5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2016/11/13 15:40:07 +0700","asset_file_name":"20161201-5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59683,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61691,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/13 15:40:07 +0700","modified_at":"2016/11/13 15:40:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/13 15:40:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_20161201-4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2016/11/13 15:39:47 +0700","asset_file_name":"20161201-4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59682,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74223,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/13 15:39:47 +0700","modified_at":"2016/11/13 15:39:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/13 15:39:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_20161201-3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2016/11/13 15:39:28 +0700","asset_file_name":"20161201-3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59681,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138293,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/13 15:39:28 +0700","modified_at":"2016/11/13 15:39:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/13 15:39:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_20161201-2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2016/11/13 15:39:11 +0700","asset_file_name":"20161201-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59680,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129191,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/13 15:39:11 +0700","modified_at":"2016/11/13 15:39:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/13 15:39:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_20161201-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2016/11/13 15:38:53 +0700","asset_file_name":"20161201-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59679,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":143018,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/13 15:38:53 +0700","modified_at":"2016/11/13 15:38:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/13 15:38:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_king9rerice {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e17\u0e22","asset_updated_at":"2016/11/07 13:37:09 +0700","asset_file_name":"king9rerice.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59639,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":446811,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/07 13:37:09 +0700","modified_at":"2016/11/07 13:37:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/07 13:37:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_king5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e17\u0e22","asset_updated_at":"2016/11/07 11:46:17 +0700","asset_file_name":"king5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59638,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":505276,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/11/07 11:46:17 +0700","modified_at":"2016/11/07 11:46:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/07 11:46:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_20161115tax {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e20\u0e32\u0e29\u0e35 : \u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07 \u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 \u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2016/10/31 22:49:56 +0700","asset_file_name":"20161115Tax.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59601,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":173635,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/10/31 22:49:56 +0700","modified_at":"2016/10/31 22:50:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 22:50:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_poster_nhc {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e37\u0e0a\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2016/10/31 22:36:40 +0700","asset_file_name":"Poster_nhc.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59600,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":277816,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/10/31 22:36:40 +0700","modified_at":"2016/10/31 22:36:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 22:36:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_mou_fnr_pnp7 {"member_only_commentable":false,"description":"mou fnr_pnp","asset_updated_at":"2016/10/31 15:38:05 +0700","asset_file_name":"MOU_FNR_PNP7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59593,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117366,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/10/31 15:38:05 +0700","modified_at":"2016/10/31 15:38:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 15:38:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_mou_fnr_pnp6 {"member_only_commentable":false,"description":"mou fnr_pnp","asset_updated_at":"2016/10/31 15:37:42 +0700","asset_file_name":"MOU_FNR_PNP6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59592,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":180889,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/10/31 15:37:42 +0700","modified_at":"2016/10/31 15:37:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 15:37:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_mou_fnr_pnp5 {"member_only_commentable":false,"description":"mou fnr_pnp","asset_updated_at":"2016/10/31 15:37:23 +0700","asset_file_name":"MOU_FNR_PNP5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59591,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107514,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/10/31 15:37:23 +0700","modified_at":"2016/10/31 15:37:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 15:37:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_mou_fnr_pnp4 {"member_only_commentable":false,"description":"mou fnr_pnp","asset_updated_at":"2016/10/31 15:36:51 +0700","asset_file_name":"MOU_FNR_PNP4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59590,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":159677,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/10/31 15:36:51 +0700","modified_at":"2016/10/31 15:36:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 15:36:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_mou_fnr_pnp3 {"member_only_commentable":false,"description":"mou fnr_pnp","asset_updated_at":"2016/10/31 15:36:31 +0700","asset_file_name":"MOU_FNR_PNP3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59589,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":128863,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/10/31 15:36:32 +0700","modified_at":"2016/10/31 15:36:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 15:36:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_mou_fnr_pnp2 {"member_only_commentable":false,"description":"mou fnr_pnp","asset_updated_at":"2016/10/31 15:36:14 +0700","asset_file_name":"MOU_FNR_PNP2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59588,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112638,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/10/31 15:36:14 +0700","modified_at":"2016/10/31 15:36:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 15:36:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_mou_fnr_pnp1 {"member_only_commentable":false,"description":"mou fnr_pnp","asset_updated_at":"2016/10/31 15:35:51 +0700","asset_file_name":"MOU_FNR_PNP1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59587,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129270,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/10/31 15:35:51 +0700","modified_at":"2016/10/31 15:35:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 15:35:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_mou_fnr_pnp {"member_only_commentable":false,"description":"mou fnr_pnp","asset_updated_at":"2016/10/31 15:35:29 +0700","asset_file_name":"MOU_FNR_PNP.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59586,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":328661,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/10/31 15:35:29 +0700","modified_at":"2016/10/31 15:35:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 15:35:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_senanarong2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c","asset_updated_at":"2016/10/31 14:38:17 +0700","asset_file_name":"senanarong2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59585,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126290,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/10/31 14:38:17 +0700","modified_at":"2016/10/31 14:38:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 14:38:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_intercollege3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e2a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2016/10/31 14:36:45 +0700","asset_file_name":"InterCollege3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59584,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109572,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/10/31 14:36:45 +0700","modified_at":"2016/10/31 14:36:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 14:36:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_intercollege2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e2a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2016/10/31 14:36:27 +0700","asset_file_name":"InterCollege2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59583,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101976,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/10/31 14:36:27 +0700","modified_at":"2016/10/31 14:36:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 14:36:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_senanarong3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c","asset_updated_at":"2016/10/31 14:36:04 +0700","asset_file_name":"senanarong3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59582,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126290,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/10/31 14:36:04 +0700","modified_at":"2016/10/31 14:37:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 14:37:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_senanarong1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c","asset_updated_at":"2016/10/31 14:35:03 +0700","asset_file_name":"senanarong1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59581,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109572,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/10/31 14:35:04 +0700","modified_at":"2016/10/31 14:35:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 14:35:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_intercollege1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e2a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14","asset_updated_at":"2016/10/31 14:34:48 +0700","asset_file_name":"InterCollege1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59580,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132051,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/10/31 14:34:48 +0700","modified_at":"2016/10/31 14:34:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 14:34:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_dyer17 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e14\u0e33","asset_updated_at":"2016/10/31 14:34:30 +0700","asset_file_name":"Dyer17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59579,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81951,"media_folder_id":780,"created_at":"2016/10/31 14:34:30 +0700","modified_at":"2016/10/31 14:34:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/31 14:34:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: