นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_prsident02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/22 15:22:20 +0700","asset_file_name":"prsident02.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61080,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64658,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/22 15:22:20 +0700","modified_at":"2017/05/22 15:22:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 15:22:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_prsident01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/22 15:22:03 +0700","asset_file_name":"prsident01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61079,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118277,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/22 15:22:03 +0700","modified_at":"2017/05/22 15:22:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 15:22:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_20170512-2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e0a\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_updated_at":"2017/05/15 08:39:43 +0700","asset_file_name":"20170512-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61047,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55469,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/15 08:39:43 +0700","modified_at":"2017/05/15 08:39:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/15 08:39:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_20170512 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e0a\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_updated_at":"2017/05/15 08:38:07 +0700","asset_file_name":"20170512.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61046,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93860,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/15 08:38:07 +0700","modified_at":"2017/05/15 08:38:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/15 08:38:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_mangofancy6 {"member_only_commentable":false,"description":"Mango fancy_fnr","asset_updated_at":"2017/05/01 11:39:24 +0700","asset_file_name":"Mangofancy6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61002,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":446270,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/01 11:39:24 +0700","modified_at":"2017/05/01 11:39:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/01 11:39:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_mangofancy5 {"member_only_commentable":false,"description":"Mango fancy_fnr","asset_updated_at":"2017/05/01 11:39:07 +0700","asset_file_name":"Mangofancy5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61001,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":807054,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/01 11:39:07 +0700","modified_at":"2017/05/01 11:39:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/01 11:39:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_mangofancy4 {"member_only_commentable":false,"description":"Mango fancy_fnr","asset_updated_at":"2017/05/01 11:38:51 +0700","asset_file_name":"Mangofancy4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61000,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":364820,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/01 11:38:51 +0700","modified_at":"2017/05/01 11:38:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/01 11:38:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_mangofancy3 {"member_only_commentable":false,"description":"Mango fancy_fnr","asset_updated_at":"2017/05/01 11:38:33 +0700","asset_file_name":"Mangofancy3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60999,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":605416,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/01 11:38:33 +0700","modified_at":"2017/05/01 11:38:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/01 11:38:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_mangofancy2 {"member_only_commentable":false,"description":"Mango fancy_fnr","asset_updated_at":"2017/05/01 11:38:17 +0700","asset_file_name":"Mangofancy2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60998,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":647391,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/01 11:38:17 +0700","modified_at":"2017/05/01 11:38:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/01 11:38:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: