นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_asfnr13a {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 15:47:40 +0700","asset_file_name":"asfnr13a.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61180,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197712,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 15:47:40 +0700","modified_at":"2017/06/01 15:47:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 15:47:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asmix {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:11:59 +0700","asset_file_name":"asmix.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61179,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":436710,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:11:59 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:12:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:12:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asanimal {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:11:20 +0700","asset_file_name":"asanimal.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61178,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156787,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:11:20 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:11:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:11:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asdentis {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:11:04 +0700","asset_file_name":"asdentis.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61177,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":263883,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:11:04 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:11:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:11:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asdean2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:07:30 +0700","asset_file_name":"asdean2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61176,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":258540,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:07:30 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:07:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:07:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asdean {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:05:55 +0700","asset_file_name":"asdean.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61175,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":377670,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:05:55 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:05:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:05:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr214 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:05:06 +0700","asset_file_name":"asfnr214.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61174,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99505,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:05:06 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:05:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:05:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr22 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:04:52 +0700","asset_file_name":"asfnr22.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61173,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125629,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:04:52 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:04:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:04:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr21 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:04:37 +0700","asset_file_name":"asfnr21.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61172,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":167720,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:04:37 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:04:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:04:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr20-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:04:21 +0700","asset_file_name":"asfnr20-1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61171,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96958,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:04:21 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:04:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:04:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr20 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:04:08 +0700","asset_file_name":"asfnr20.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61170,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88169,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:04:08 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:04:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:04:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr17a {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:03:04 +0700","asset_file_name":"asfnr17a.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61169,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":141658,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:03:04 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:03:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:03:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr16 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:52 +0700","asset_file_name":"asfnr16.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61168,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96755,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:02:52 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:02:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:02:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:39 +0700","asset_file_name":"asfnr15.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61167,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98454,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:02:39 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:02:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:02:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr14-4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:23 +0700","asset_file_name":"asfnr14-4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61166,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89271,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:02:23 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:02:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:02:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr14-3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:11 +0700","asset_file_name":"asfnr14-3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61165,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147995,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:02:11 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:02:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:02:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr14-2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:01:56 +0700","asset_file_name":"asfnr14-2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61164,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95477,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:01:56 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:01:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:01:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:00:15 +0700","asset_file_name":"asfnr13.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61163,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122892,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:00:15 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:00:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:00:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 14:00:02 +0700","asset_file_name":"asfnr12.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61162,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119488,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 14:00:02 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:00:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:00:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 13:58:25 +0700","asset_file_name":"asfnr11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61161,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112872,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 13:58:25 +0700","modified_at":"2017/06/01 13:58:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 13:58:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 13:58:13 +0700","asset_file_name":"asfnr9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61160,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":120976,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 13:58:13 +0700","modified_at":"2017/06/01 13:58:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 13:58:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 13:58:00 +0700","asset_file_name":"asfnr8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61159,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":162624,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 13:58:00 +0700","modified_at":"2017/06/01 13:58:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 13:58:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 13:57:47 +0700","asset_file_name":"asfnr7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61158,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127437,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 13:57:47 +0700","modified_at":"2017/06/01 13:57:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 13:57:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnr6new {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 13:57:32 +0700","asset_file_name":"asfnr6new.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61157,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":530752,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 13:57:32 +0700","modified_at":"2017/06/01 13:57:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 13:57:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asfnrmix {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 13:52:15 +0700","asset_file_name":"asfnrmix.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61156,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":592175,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 13:52:15 +0700","modified_at":"2017/06/01 13:52:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 13:52:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: