นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_agri52 {"modified_at":"2011/05/31 17:41:42 +0700","id":15931,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"agri52.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:41:42 +0700","media_folder_id":780,"description":"agrifair","created_at":"2009/07/14 21:06:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49988}
  • Small_pr_phd_apinya {"modified_at":"2011/05/31 17:37:02 +0700","id":15569,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pr_phd_apinya.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:37:02 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/06/18 09:46:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":174818}
  • Small_pr_phd_apinya1 {"modified_at":"2011/05/31 17:37:01 +0700","id":15568,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pr_phd_apinya1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:37:01 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/06/18 09:42:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":149725}
  • Small_pr_phd_an2 {"modified_at":"2011/05/31 17:37:01 +0700","id":15567,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pr_phd_an2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:37:01 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/06/18 09:32:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":170707}
  • Small_shbdshowa {"modified_at":"2011/05/31 17:36:45 +0700","id":15531,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shBDshowa.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:36:45 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/06/16 07:54:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":105482}
  • Small_shbdshow_(10) {"modified_at":"2011/06/01 16:33:12 +0700","id":15530,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shBDshow_(10).jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:12 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/06/15 21:52:54 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":88952}
  • Small_shbdshow_(9) {"modified_at":"2011/06/01 16:33:12 +0700","id":15529,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shBDshow_(9).jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:12 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/06/15 21:52:31 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":101051}
  • Small_shbdshow_(8) {"modified_at":"2011/06/01 16:33:11 +0700","id":15528,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shBDshow_(8).jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:11 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/06/15 21:44:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":62398}
  • Small_shbdshow_(7) {"modified_at":"2011/06/01 16:33:11 +0700","id":15527,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shBDshow_(7).jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:11 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/06/15 21:43:26 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61531}
ขนาดย่อ: