นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_hidro1_agrifair {"modified_at":"2013/09/06 09:31:34 +0700","id":14014,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"hidro1_Agrifair.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/06 09:31:34 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e23\u0e42\u0e1e\u0e19\u0e34\u0e04","created_at":"2009/04/19 16:47:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":19402}
  • {"modified_at":"2011/05/31 17:19:33 +0700","id":14013,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Hyd.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:19:33 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23","created_at":"2009/04/19 16:42:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40448}
  • Small_6mfl_psu {"modified_at":"2011/05/31 17:17:10 +0700","id":13848,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6mfl_psu.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:10 +0700","media_folder_id":780,"description":"6","created_at":"2009/04/06 22:59:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63800}
  • Small_5mfl_psu {"modified_at":"2011/05/31 17:17:09 +0700","id":13847,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5mfl_psu.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"5","created_at":"2009/04/06 22:59:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":37834}
  • Small_4mfl_psu {"modified_at":"2011/05/31 17:17:09 +0700","id":13846,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4mfl_psu.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"4","created_at":"2009/04/06 22:58:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42562}
  • Small_3mfl_psu {"modified_at":"2011/05/31 17:17:08 +0700","id":13845,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3mfl_psu.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E3\u003C/p\u003E","created_at":"2009/04/06 22:58:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40223}
  • Small_2mfl_psu {"modified_at":"2011/05/31 17:17:08 +0700","id":13844,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2mfl_psu.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E2\u003C/p\u003E","created_at":"2009/04/06 22:58:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":35471}
  • Small_1mfl_psu {"modified_at":"2011/05/31 17:17:05 +0700","id":13834,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1mfl_psu.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:05 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/04/06 22:02:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":22396}
  • Small_rubber1a {"modified_at":"2011/05/31 17:13:16 +0700","id":13577,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rubber1a.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:13:16 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07","created_at":"2009/03/23 14:23:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59071}
ขนาดย่อ: