นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_rubber-a {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e01\u0e22\u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2011/09/08 20:48:09 +0700","asset_file_name":"rubber-A.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":13572,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":205918,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/03/23 10:33:18 +0700","modified_at":"2011/09/08 20:48:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/08 20:48:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_icon_arrow {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ev\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:24 +0700","asset_file_name":"icon_arrow.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":13266,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":3974,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/03/09 09:44:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:09:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:09:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_v {"member_only_commentable":false,"description":"v","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:24 +0700","asset_file_name":"v.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":13264,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":173783,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/03/09 08:25:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:09:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:09:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_sakora {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0b\u0e32\u0e01\u0e39\u0e23\u0e30\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:17 +0700","asset_file_name":"sakora.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":13152,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":43518,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/03/06 12:12:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:07:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:07:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_icon_mrgreen {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ei\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:17 +0700","asset_file_name":"icon_mrgreen.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":13151,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":3137,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/03/06 12:11:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:07:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:07:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_icon_eek {"member_only_commentable":false,"description":"i","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:17 +0700","asset_file_name":"icon_eek.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":13150,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":3193,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/03/06 12:10:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:07:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:07:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Esakora\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:29:58 +0700","asset_file_name":"\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01..\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e27\u0e22.xls","asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":13124,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":267264,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/03/05 16:26:22 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:30:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:30:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dot {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Edot2\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:05 +0700","asset_file_name":"dot.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12972,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":37272,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/02/25 23:31:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:05:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:05:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_5talk2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E5\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:01 +0700","asset_file_name":"5talk2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12928,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76494,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/02/25 11:40:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:04:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:04:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: