นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_vegfnr3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr3.JPG","created_at":"2017/07/13 16:00:05 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:00:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:00:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":141793,"modified_at":"2017/07/13 16:00:11 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61361,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_vegfnr2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr2.JPG","created_at":"2017/07/13 15:59:27 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 15:59:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 15:59:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":185758,"modified_at":"2017/07/13 15:59:33 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61360,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_vegfnr1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr1.jpg","created_at":"2017/07/13 15:58:57 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 15:58:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 15:59:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":384093,"modified_at":"2017/07/13 15:59:05 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61359,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1pysomshai1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1pysomshai1.jpg","created_at":"2017/06/20 23:43:33 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:43:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:43:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_file_size":565290,"modified_at":"2017/06/20 23:43:38 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61257,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1pysom1p-10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1pysom1p-10.jpg","created_at":"2017/06/20 23:43:01 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:43:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:43:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_file_size":318264,"modified_at":"2017/06/20 23:43:05 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61256,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1pysom1p-5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1pysom1p-5.jpg","created_at":"2017/06/20 23:42:40 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:42:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:42:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_file_size":219090,"modified_at":"2017/06/20 23:42:43 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61255,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1pysom1p-4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1pysom1p-4.jpg","created_at":"2017/06/20 23:42:13 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:42:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:42:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_file_size":221990,"modified_at":"2017/06/20 23:42:21 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61254,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1pyprasert12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1pyprasert12.jpg","created_at":"2017/06/20 23:41:41 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:41:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:41:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_file_size":261693,"modified_at":"2017/06/20 23:41:48 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61253,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1pypa1p-9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1pypa1p-9.jpg","created_at":"2017/06/20 23:41:17 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:41:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:41:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_file_size":431422,"modified_at":"2017/06/20 23:41:21 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61252,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: