นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_asfnr7 {"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 13:57:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61158,"deleted_at":null,"created_at":"2017/06/01 13:57:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asfnr7.JPG","updated_at":"2017/06/01 13:57:57 +0700","modified_at":"2017/06/01 13:57:57 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":127437,"last_commented_at":null}
  • Small_asfnr6new {"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 13:57:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61157,"deleted_at":null,"created_at":"2017/06/01 13:57:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asfnr6new.jpg","updated_at":"2017/06/01 13:57:37 +0700","modified_at":"2017/06/01 13:57:37 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":530752,"last_commented_at":null}
  • Small_asfnrmix {"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 13:52:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61156,"deleted_at":null,"created_at":"2017/06/01 13:52:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asfnrmix.jpg","updated_at":"2017/06/01 13:52:22 +0700","modified_at":"2017/06/01 13:52:22 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":592175,"last_commented_at":null}
  • Small_ckbetong {"description":"\u0e44\u0e01\u0e48\u0e40\u0e1a\u0e15\u0e07","asset_updated_at":"2017/06/01 13:50:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61155,"deleted_at":null,"created_at":"2017/06/01 13:50:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"CKbetong.jpg","updated_at":"2017/06/01 13:50:49 +0700","modified_at":"2017/06/01 13:50:49 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":252969,"last_commented_at":null}
  • Small_sharedance {"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 11:32:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61123,"deleted_at":null,"created_at":"2017/05/25 11:32:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sharedance.jpg","updated_at":"2017/05/25 11:32:09 +0700","modified_at":"2017/05/25 11:32:09 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":179238,"last_commented_at":null}
  • Small_1president_fnr29 {"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 11:22:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61122,"deleted_at":null,"created_at":"2017/05/25 11:22:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1president_fnr29.JPG","updated_at":"2017/05/25 11:22:15 +0700","modified_at":"2017/05/25 11:22:15 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":442465,"last_commented_at":null}
  • Small_1president_fnr30 {"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 11:21:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61121,"deleted_at":null,"created_at":"2017/05/25 11:21:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1president_fnr30.JPG","updated_at":"2017/05/25 11:21:58 +0700","modified_at":"2017/05/25 11:21:58 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":208162,"last_commented_at":null}
  • Small_1president_fnr31 {"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 11:21:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61120,"deleted_at":null,"created_at":"2017/05/25 11:21:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1president_fnr31.JPG","updated_at":"2017/05/25 11:21:40 +0700","modified_at":"2017/05/25 11:21:40 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":217846,"last_commented_at":null}
  • Small_1president_fnr28 {"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 11:08:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61119,"deleted_at":null,"created_at":"2017/05/25 11:08:23 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1president_fnr28.JPG","updated_at":"2017/05/25 11:08:26 +0700","modified_at":"2017/05/25 11:08:26 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":221661,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: