นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_alfabet2017psu12 {"member_only_commentable":false,"description":"ALFABET2017PSU","asset_updated_at":"2017/04/26 15:38:12 +0700","asset_file_name":"ALFABET2017PSU12.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60890,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":149355,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/26 15:38:12 +0700","modified_at":"2017/04/26 15:38:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/26 15:38:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_alfabet2017psu11 {"member_only_commentable":false,"description":"ALFABET2017PSU","asset_updated_at":"2017/04/26 15:37:55 +0700","asset_file_name":"ALFABET2017PSU11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60889,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":270521,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/26 15:37:55 +0700","modified_at":"2017/04/26 15:37:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/26 15:37:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_alfabet2017psu10 {"member_only_commentable":false,"description":"ALFABET2017PSU","asset_updated_at":"2017/04/26 15:37:42 +0700","asset_file_name":"ALFABET2017PSU10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60888,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":231949,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/26 15:37:42 +0700","modified_at":"2017/04/26 15:37:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/26 15:37:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_alfabet2017psu9 {"member_only_commentable":false,"description":"ALFABET2017PSU","asset_updated_at":"2017/04/26 15:37:28 +0700","asset_file_name":"ALFABET2017PSU9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60887,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":196780,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/26 15:37:28 +0700","modified_at":"2017/04/26 15:37:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/26 15:37:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_alfabet2017psu8 {"member_only_commentable":false,"description":"ALFABET2017PSU","asset_updated_at":"2017/04/26 15:37:10 +0700","asset_file_name":"ALFABET2017PSU8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60886,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":202088,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/26 15:37:10 +0700","modified_at":"2017/04/26 15:37:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/26 15:37:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_alfabet2017psu7 {"member_only_commentable":false,"description":"ALFABET2017PSU","asset_updated_at":"2017/04/26 15:36:52 +0700","asset_file_name":"ALFABET2017PSU7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60885,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":284560,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/26 15:36:52 +0700","modified_at":"2017/04/26 15:36:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/26 15:36:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_alfabet2017psu5 {"member_only_commentable":false,"description":"ALFABET2017PSU","asset_updated_at":"2017/04/26 15:36:33 +0700","asset_file_name":"ALFABET2017PSU5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60884,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":278445,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/26 15:36:33 +0700","modified_at":"2017/04/26 15:36:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/26 15:36:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_alfabet2017psu4 {"member_only_commentable":false,"description":"ALFABET2017PSU","asset_updated_at":"2017/04/26 15:36:17 +0700","asset_file_name":"ALFABET2017PSU4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60883,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":277408,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/26 15:36:17 +0700","modified_at":"2017/04/26 15:36:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/26 15:36:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_alfabet2017psu3 {"member_only_commentable":false,"description":"ALFABET2017PSU","asset_updated_at":"2017/04/26 15:36:02 +0700","asset_file_name":"ALFABET2017PSU3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60882,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250306,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/26 15:36:02 +0700","modified_at":"2017/04/26 15:36:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/26 15:36:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_alfabet2017psu1 {"member_only_commentable":false,"description":"ALFABET2017PSU","asset_updated_at":"2017/04/26 15:35:43 +0700","asset_file_name":"ALFABET2017PSU1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60881,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":443502,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/26 15:35:43 +0700","modified_at":"2017/04/26 15:35:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/26 15:35:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_alfabet2017psu2 {"member_only_commentable":false,"description":"ALFABET2017PSU","asset_updated_at":"2017/04/26 15:35:24 +0700","asset_file_name":"ALFABET2017PSU2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60880,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":356429,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/26 15:35:24 +0700","modified_at":"2017/04/26 15:35:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/26 15:35:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1ppalfabet2017psu {"member_only_commentable":false,"description":"ALFABET2017PSU","asset_updated_at":"2017/04/26 15:33:56 +0700","asset_file_name":"1ppALFABET2017PSU.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":60879,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":153702,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/26 15:33:56 +0700","modified_at":"2017/04/26 15:34:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/26 15:34:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1chu1p {"member_only_commentable":false,"description":"ALFABET2017PSU","asset_updated_at":"2017/04/26 15:33:39 +0700","asset_file_name":"1chu1p.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":60878,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":379827,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/26 15:33:39 +0700","modified_at":"2017/04/26 16:37:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/26 16:37:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_20170405songkran27 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","asset_updated_at":"2017/04/07 16:02:58 +0700","asset_file_name":"20170405songkran27.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60823,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":261306,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/07 16:02:58 +0700","modified_at":"2017/04/07 16:03:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 16:03:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_20170405songkran26 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","asset_updated_at":"2017/04/07 16:02:40 +0700","asset_file_name":"20170405songkran26.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60822,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":277909,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/07 16:02:40 +0700","modified_at":"2017/04/07 16:02:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 16:02:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_20170405songkran25 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","asset_updated_at":"2017/04/07 16:02:16 +0700","asset_file_name":"20170405songkran25.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60821,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137743,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/07 16:02:16 +0700","modified_at":"2017/04/07 16:02:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 16:02:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_20170405songkran24 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","asset_updated_at":"2017/04/07 16:02:00 +0700","asset_file_name":"20170405songkran24.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60820,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":274271,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/07 16:02:00 +0700","modified_at":"2017/04/07 16:02:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 16:02:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_20170405songkran23 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","asset_updated_at":"2017/04/07 16:01:44 +0700","asset_file_name":"20170405songkran23.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60819,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":237860,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/07 16:01:44 +0700","modified_at":"2017/04/07 16:01:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 16:01:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_20170405songkran22 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","asset_updated_at":"2017/04/07 16:00:27 +0700","asset_file_name":"20170405songkran22.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60818,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":248397,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/07 16:00:27 +0700","modified_at":"2017/04/07 16:00:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 16:00:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_20170405songkran21 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","asset_updated_at":"2017/04/07 16:00:09 +0700","asset_file_name":"20170405songkran21.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60817,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":186955,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/07 16:00:09 +0700","modified_at":"2017/04/07 16:00:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 16:00:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_20170405songkran19 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","asset_updated_at":"2017/04/07 15:59:34 +0700","asset_file_name":"20170405songkran19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60816,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":203807,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/07 15:59:34 +0700","modified_at":"2017/04/07 15:59:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 15:59:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_20170405songkran18 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","asset_updated_at":"2017/04/07 15:59:18 +0700","asset_file_name":"20170405songkran18.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60815,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221285,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/07 15:59:18 +0700","modified_at":"2017/04/07 15:59:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 15:59:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_20170405songkran17 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","asset_updated_at":"2017/04/07 15:59:02 +0700","asset_file_name":"20170405songkran17.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60814,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":244534,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/07 15:59:02 +0700","modified_at":"2017/04/07 15:59:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 15:59:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_20170405songkran16 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","asset_updated_at":"2017/04/07 15:58:44 +0700","asset_file_name":"20170405songkran16.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60813,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":305418,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/07 15:58:44 +0700","modified_at":"2017/04/07 15:58:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 15:58:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_20170405songkran15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","asset_updated_at":"2017/04/07 15:58:28 +0700","asset_file_name":"20170405songkran15.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60812,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":229656,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/04/07 15:58:28 +0700","modified_at":"2017/04/07 15:58:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/07 15:58:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: