นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ลูกไก่
Ico64
Sujanya Jitlang
นักวิทยาศาสตร์เคมี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sujanya.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_structure {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"structure.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1536,"visibility":2,"description":"Isoproturon structure","created_at":"2015/12/08 16:50:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/12/08 16:50:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/12/08 16:52:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/12/08 16:52:34 +0700","id":55702,"asset_file_size":4265}
  • Small_calibratin {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Calibratin.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1536,"visibility":2,"description":"Calibration of Isoproturon","created_at":"2015/12/08 16:40:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/12/08 16:40:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/12/08 16:42:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/12/08 16:42:56 +0700","id":55701,"asset_file_size":12096}
  • Small_isoproturon1 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"Isoproturon1.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1536,"visibility":2,"description":"Chromatogram","created_at":"2015/12/08 16:36:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/12/08 16:36:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/12/08 16:38:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/12/08 16:38:54 +0700","id":55700,"asset_file_size":55123}
  • Small_accuracy21 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Accuracy21.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1536,"visibility":2,"description":"20","created_at":"2015/09/16 16:20:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/16 16:20:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/16 16:20:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/16 16:20:52 +0700","id":54842,"asset_file_size":65793}
  • Small_loq21-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"LOQ21-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1536,"visibility":2,"description":"21-1","created_at":"2015/09/16 16:12:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/16 16:12:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/16 16:12:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/16 16:12:40 +0700","id":54840,"asset_file_size":73330}
  • Small_precision15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Precision15.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1536,"visibility":2,"description":"Precision15","created_at":"2015/09/16 15:20:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/16 15:20:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/16 15:20:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/16 15:20:25 +0700","id":54839,"asset_file_size":60970}
  • {"asset_content_type":"image/tiff","asset_file_name":"Slide16.TIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1536,"visibility":2,"description":"16-1","created_at":"2015/09/16 15:09:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/16 15:09:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/16 15:09:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/16 15:09:27 +0700","id":54838,"asset_file_size":108198}
  • {"asset_content_type":"image/tiff","asset_file_name":"Slide15.TIF","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1536,"visibility":2,"description":"15","created_at":"2015/09/16 15:00:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/16 15:00:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/16 15:13:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/16 15:13:15 +0700","id":54837,"asset_file_size":62768}
  • Small_info-_02_4 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"info-_02_4.png","member_only_commentable":true,"media_folder_id":1536,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e0b\u0e36\u0e21\u0e40\u0e28\u0e23\u0e49\u0e32","created_at":"2015/09/12 19:05:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/12 19:05:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/12 19:05:41 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/12 19:05:41 +0700","id":54763,"asset_file_size":378831}
ขนาดย่อ: